www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r simpozion

Simpozion internaţional la Bacău

Un eveniment de excepţie a avut loc vineri, 8 noiembrie, în sala Ateneu din Bacău: Simpozionul internaţional „Formal şi nonformal în activitatea didactică”, organizat de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru“ Bacău, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău şi Centrul de Informare Europeană „Europe Direct” Comăneşti.

La simpozion au participat, alături de reprezentanţi de seamă ai autorităţilor locale şi universitari băcăuani, din partea AGIRo – filiala Republica Moldova – învăţătoarele Tamara Cerbuşcă şi Viorica Morcov, din partea Asociaţiei Învăţătorilor Vrânceni o numeroasă delegaţie condusă de Florentina Enoiu, iar din partea CNEE, dl. consilier Radu Dascălu.

Simpozion Bacau

Imnul învăţătorilor la simpozionul AIJBc

Momente deosebite în derularea activităţii au fost cuvântul conf.univ.dr. Ioan Dănilă despre pericolul în care se află în momentul de faţă limba română, intervenţiile invitaţilor Radu Dascălu, consilier CNEE şi a reprezentantei AGIRoMoldova, Tamara Cerbuşcă, precum şi filmul de prezentare a şcolii româneşti din Oakville, Ontario – Canada.

Cei prezenţi au fost încântaţi de momentele de balet, interpretare vocală şi folclor pregătite de Colegiul Naţional de Artă din localitate, deosebit de emoţionant fiind momentul când Narcis Iustin Ianău, tânărul cu voce de contratenor cunoscut de la „Românii au talent”, i-a mulţumit şi i-a cântat doamnei lui învăţătoare prezentă în sală, cu ocazia onomasticii, „La mulţi ani!”

După activitatea de la Ateneu, la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” a avut loc Adunarea generală a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău, la care a fost reconfirmat Consiliul director în funcţie, dovadă  a aprecierii membrilor faţă de activităţile deosebite realizate în ultimii 4 ani.

Simpozionul „Portrete de dascăl“ la a V-a ediţie

Simpozionul Internaţional „PORTRETE DE DASCĂLI“ – ediţia a V-a şi sărbătorirea ZILEI ÎNVĂŢĂTORULUI va avea loc în sala festivă a Colegiului Naţional „Vasile Goldiş“ Arad, în 30 iunie 2013, ora 10.

La evenimentul organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra“ Arad şi Colegiului Naţional „Vasile Goldiş“ Arad vor fi, pe lângă educatoare, învăţători şi profesori din judeţ şi oaspeţi din R. Moldova şi Serbia, preşedinţi ai sucursalelor judeţene AGIRo. Oaspeţii vor sosi din seara zilei de 28 iunie şi vor pleca în 1 iulie.

Înscrierea pentru participare directă sau indirectă se poate face până la data de 28 iunie, la asociatiainvatatorilor(a)gmail.com, volumul cu lucrări urmând să apară la data de 1 august.

Simpozion al dascălilor constănţeni

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanța şi Şcoala  Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanţa organizează, în ziua de 23 februarie 2013, ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional cu tema „DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV“. Acesta va fi desfăşurat pe următoarele secţiuni:
– Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii elevilor
– Relaţia dintre  limbaj şi  realitate
– Calitate şi creativitate
– Creativitatea ca joc al inteligenţei
– Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor
Acţiunea va avea deschiderea la Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ din Constanța, la orele 9.00, unde vor fi audiate comunicări ale unor profesori universitari de marcă ai școlii constănțene și naționale, cu o vastă experiență în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Ne bucurăm de sosirea în Constanța a profesorilor universitari Vasile Molan și Ioan Grosu. La simpozion participă direct și două cadre didactice din Republica Moldova.

Gazda lucrărilor pe secțiuni va fi  Şcoala „Dan Barbilian“ din Constanţa, unde îşi are sediul şi Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni. Susţinerea lucrărilor se va realiza pe cele cinci secţiuni.  Tot aici va putea fi vizionată și o expoziţie cu lucrări plastice, practice și literare ale elevilor, pe tema „Bucuriile primăverii“.

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni are ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța, Școala Gimnazială „Dan Barbilian“ Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ și Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța.

De ce simpozion?
Învăţătorii şi institutorii constănţeni au derulat de-a lungul ultimilor ani numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. S-a acumulat astfel o experienţă bogată care poate fi împărtăşită, după ce a trecut de stadiul tatonărilor şi al feed-back-ului, al primelor rezultate ce pot fi, cu siguranţă, îmbunătăţite. Participarea colegilor din ţară şi din străinătate va permite un real schimb de experienţă în domeniul unor forme alternative de organizare a instruirii şi educării.

S-au înscris, la această ediție, 136 cadre didactice din județul Constanța, din alte județe, dar și din Republica Moldova, cu lucrări în care se prezintă experiențe calitative ale desfășurării procesului educațional în învățământul preuniversitar. Simpozionul se finalizează cu editarea într-un volum, pe CD, a lucrărilor prezentate de către cadrele didactice și a lucrărilor realizate de către elevi în cadrul expoziției cu tema „Bucuriile primăverii“.

Este un pionierat participarea elevilor Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța și a studenților Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța, pe care-i dorim implicați în viața asociației.

OBIECTIVELE URMĂRITE:
• Prezentarea unor secvenţe de activităţi curriculare şi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
• Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul primar;
• Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între asociaţiile învăţătorilor din ţară şi din alte ţări;
• Implicarea viitoarelor cadre didactice în activitățile de formare inițială în cadrul asociației noastre;
• Implicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ în lecţii;
• Realizarea unor materiale de specialitate pe suport electronic.

GRUP ŢINTĂ:
–  învăţători şi institutori, membrii ai asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor;
–  învăţători români din alte ţări (Serbia, Bulgaria, Moldova);
– elevii Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța;
– studenții Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța;
–  elevii cadrelor didactice implicate în simpozion.

IMPACT- REZULTATE AŞTEPTATE:
– Consolidarea relaţiilor dintre învăţători în vederea creşterii calităţii învăţământului preuniversitarar, cu precădere a  celui primar;
– Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preuniversitarar;
– Îmbogăţirea experienţei didactice a învăţătorilor, institutorilor și a profesorilor;
– Planificarea unor activităţi comune ale asociaţiilor învăţătorilor;
– Dezvoltarea relaţiilor elevi – învăţători în cadrul activităţilor extracurriculare.

Preşedinte al Asociației Învăţătorilor și Institutorilor Constănțeni,
prof. înv. primar Ecaterina Rupesac

Simpozion la Constanţa

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Şcoala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanţa organizează în ziua de 25 februarie 2013 ediţia a IV-a a Simpozionului Naţional cu tema „DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV

Detalii în documentele ataşate:

Invitaţie şi regulament
Parteneriat simpozion şi concurs

Simpozion şi concurs internaţional la Iaşi

%d blogeri au apreciat: