www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r comunicate de presă

Simpozion al dascălilor constănţeni

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanța şi Şcoala  Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanţa organizează, în ziua de 23 februarie 2013, ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional cu tema „DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV“. Acesta va fi desfăşurat pe următoarele secţiuni:
– Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii elevilor
– Relaţia dintre  limbaj şi  realitate
– Calitate şi creativitate
– Creativitatea ca joc al inteligenţei
– Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor
Acţiunea va avea deschiderea la Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ din Constanța, la orele 9.00, unde vor fi audiate comunicări ale unor profesori universitari de marcă ai școlii constănțene și naționale, cu o vastă experiență în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Ne bucurăm de sosirea în Constanța a profesorilor universitari Vasile Molan și Ioan Grosu. La simpozion participă direct și două cadre didactice din Republica Moldova.

Gazda lucrărilor pe secțiuni va fi  Şcoala „Dan Barbilian“ din Constanţa, unde îşi are sediul şi Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni. Susţinerea lucrărilor se va realiza pe cele cinci secţiuni.  Tot aici va putea fi vizionată și o expoziţie cu lucrări plastice, practice și literare ale elevilor, pe tema „Bucuriile primăverii“.

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni are ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța, Școala Gimnazială „Dan Barbilian“ Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ și Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța.

De ce simpozion?
Învăţătorii şi institutorii constănţeni au derulat de-a lungul ultimilor ani numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. S-a acumulat astfel o experienţă bogată care poate fi împărtăşită, după ce a trecut de stadiul tatonărilor şi al feed-back-ului, al primelor rezultate ce pot fi, cu siguranţă, îmbunătăţite. Participarea colegilor din ţară şi din străinătate va permite un real schimb de experienţă în domeniul unor forme alternative de organizare a instruirii şi educării.

S-au înscris, la această ediție, 136 cadre didactice din județul Constanța, din alte județe, dar și din Republica Moldova, cu lucrări în care se prezintă experiențe calitative ale desfășurării procesului educațional în învățământul preuniversitar. Simpozionul se finalizează cu editarea într-un volum, pe CD, a lucrărilor prezentate de către cadrele didactice și a lucrărilor realizate de către elevi în cadrul expoziției cu tema „Bucuriile primăverii“.

Este un pionierat participarea elevilor Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța și a studenților Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța, pe care-i dorim implicați în viața asociației.

OBIECTIVELE URMĂRITE:
• Prezentarea unor secvenţe de activităţi curriculare şi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
• Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul primar;
• Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între asociaţiile învăţătorilor din ţară şi din alte ţări;
• Implicarea viitoarelor cadre didactice în activitățile de formare inițială în cadrul asociației noastre;
• Implicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ în lecţii;
• Realizarea unor materiale de specialitate pe suport electronic.

GRUP ŢINTĂ:
–  învăţători şi institutori, membrii ai asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor;
–  învăţători români din alte ţări (Serbia, Bulgaria, Moldova);
– elevii Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța;
– studenții Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța;
–  elevii cadrelor didactice implicate în simpozion.

IMPACT- REZULTATE AŞTEPTATE:
– Consolidarea relaţiilor dintre învăţători în vederea creşterii calităţii învăţământului preuniversitarar, cu precădere a  celui primar;
– Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preuniversitarar;
– Îmbogăţirea experienţei didactice a învăţătorilor, institutorilor și a profesorilor;
– Planificarea unor activităţi comune ale asociaţiilor învăţătorilor;
– Dezvoltarea relaţiilor elevi – învăţători în cadrul activităţilor extracurriculare.

Preşedinte al Asociației Învăţătorilor și Institutorilor Constănțeni,
prof. înv. primar Ecaterina Rupesac

Publicitate

Comunicat de presă

Comunicat de presă pe tema planului cadru pentru ciclul primar

De la început ţinem să îi mulţumim domnului Ministru Remus Pricopie pentru că toate deciziile luate până acum în această calitate au fost cele corecte, fiind bine fundamentate. A infirmat totdeauna prin hotărârile finale luate rezervele exprimate în zilele premergătoare luării deciziei de voci mai mult sau mai puţin avizate. A fost o onoare pentru noi că a participat în chiar primele zile de mandat la o reuniune a colegilor din asociaţia noastră pe tema clasei pregătitoare. Suntem siguri că şi în ceea ce priveşte planul cadru va da o soluţie bine cumpănită. Asociaţia noastră listează acum doar câteva elemente care pot fi semnale că proiectul de plan cadru trebuie reanalizat:

1. În propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei orele alocate limbii române scad şi cu până la 46% (de la 9 ore la 5), iar cele alocate matematicii scad cu până la 40% (de la 5 ore la 3 ore). Este o măsură care vine în contradicţie cu rezultatele modeste de până acum la nivel naţional în aceste domenii, semnalate constant de testele PISA. Scăzând numărul de ore, ar spori stăpânirea limbii române şi a matematicii?

2. Proiectele de programe şcolare lansate în discuţie în primăvara lui 2012 (de către acelaşi Institut de Ştiinţe ale Educaţiei) arătau că se doreşte abordarea mai multor conţinuturi decât înainte (exemplu înmulţirea şi împărţirea în clasa a II-a în loc de clasa a III-a etc.). Propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei jigneşte logica: scade drastic numărul de ore la română şi matematică şi introduce în acelaşi timp mai multe conţinuturi decât până acum. AGIRo a semnalat acest lucru şi în primăvara şi vara lui 2012.

3. Ar trebui construite câte 2-3 săli de sport în plus pentru fiecare şcoală pentru ca, în multele zile ploioase sau reci, lecţiile de educaţie fizică şi mişcare să nu se desfăşoare în sala de clasă ridicând un praf care pune în pericol sănătatea copiilor. În mod realist acest lucru se poate face doar în mulţi ani şi nu din pix din birourile Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

4. Nu spunem că planul cadru şi programele şcolare nu trebuie ameliorate sau chiar schimbate din temelii. Credem în cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei. Facem doar constatări pe marginea a ceea ce a pus pe hârtie Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, coroborând planul cadru cu proiectele de programe şcolare şi cu baza materială existentă. Nu se prea armonizează. Nu avem siguranţa că impactul nu va fi unul jalnic. Ar trebui să vedem „la pachet“ plan cadru şi programe şcolare şi eşalonarea în timp a aplicării sporirii numărului de ore la discipline care au nevoie de săli speciale.

Viorel Dolha,
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Comunicat de presă

„UN EVENIMENT CÂT ROATA CARULUI

     Aşa numeşte o publicaţie ialomiţeană acest congres, fiindcă la ediţiile trecute nu au lipsit Preşedintele României, Ministrul Educaţiei, Preşedintele Academiei Române, foşti Miniştri ai educaţiei, Preşedinţi ai partidelor parlamentare, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii, rectori, inspectori şcolari, lideri sindicali, furnizori de carte şcolară şi material didactic. Intrat deja în tradiţia cadrelor didactice, cel de-al XXXII-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE s-a desfăşurat în acest an în perioada 25 – 28 august 2011, la Slobozia şi la Amara, judeţul Ialomiţa sub patronajul MECTS şi cu sprijinul Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul că la ele nu este refuzată prezenţa niciunui cadru didactic. Dacă în 2006 la Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost 1300, în 2009 la Universitatea politehnica au fost 950, în 2010 între 27-31 august la Constanţa –Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori, universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării.

     S-a hotărât acordarea titlului de Membru de Onoare al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor Din România (A.G.I.Ro) următoarelor personalităţi: Ecaterina Andronescu – ex-Ministru al Educaţiei din România; Oana Badea – Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, Eugen Tomac – Secretar de Stat la Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea – Preşedintele Comisiei pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din Senatul României; Vasile Molan – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Bucureşti, Leonid Bujor – ex-Ministru al Educaţiei din Republica Moldova şi consilier al Premierului Vlad Filat; Tatiana Potîng – Viceministrul al Ministerului Educaţiei din Republica Moldova, Tatiana Nagnibeda – Director General al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău, Maria Braghiş – inspector învăţământ primar la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Viorica Negrei – inspector pentru istorie la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Aliona Caduc – director al Liceului Teoretic Grigore Vieru Briceni.

     În Buletinul Congresului şi nr. 4 al Revistei AGIRo s-au regăsit şi mesajele Domnului Ministru Andrei Marga, ale inspectorilor şcolari generali din Slobozia şi Arad, al Rectorului Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad, al Preşedintelui Clubului Rotary, al Primarului Aradului.

     Academicianul Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei Române, a transmis de la tribuna Congresului „un călduros salut tuturor dascălilor şi multă recunoştinţă pentru nobila şi generoasa profesie şi misiune“.

     A fost lansat şi numărul din august al revistei „Învăţătorul Modern” realizat la Chişinău de colegii din AGIRo-Md prin efortul colegului Valeriu Cavcaliuc. Traian Căta din Petrovasela-Serbia a adus un nou număr din revista Familia pe care o realizează. Ion Berlovan a dat un exemplu prin impresionanta activitate a Ansambului „Tinere condeie” din Vârşeţ pe care îl conduce de 40 de ani. Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni a lansat volumul „Ctitori de neam“. Asociaţia Învăţătorilor din Galaţi a lansat numărul din august al revistei „Căminul şcolii“.

     Descărcaţi şi citiţi întregul comunicat de presă de aici.

Comunicat de presă

ÎNTREG STAFF-UL MINISTERULUI EDUCAŢIEI DE LA CHIŞINĂU VA FI PREZENT LA CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DE LA CONSTANŢA

În 18 şi 19 august preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – Viorel Dolha a fost primit la sediul Guvernului Republicii Moldova de către Domnul Viceprim-Ministru Ion Negrei, Domnul Ministru al Educaţiei Leonid Bujor, Viceministrul Educaţiei Tatiana Potîng, alţi oficiali din Ministerul Educaţiei din Chişinău.

Nu a fost prima întâlnire dintre preşedintele AGIRo şi înalţii oficiali de peste Prut. Totdeauna a fost însoţit şi de Doamna prof. dr. Mariana Marin- iniţiatoarea înregistrării la Chişinău a ,,Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România-filiala Republica Moldova”. Au fost primiţi şi la Ministerul Justiţiei din Chişinău unde au primit acordul de înregistrare şi au fost discutate amănuntele finalizării acestei proceduri.

Cu acest prilej înalţii oficiali de la Chişinău au fost invitaţi la Al XXXI-lea Congres al AGIRo şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare în perioada 27-31 august 2010 – congres aniversar, fiindcă în urmă cu exact 100 de ani tot la Constanţa avea loc congresul AGIRo din 1910. Deschiderea lucrărilor congresului va avea loc la Teatrul Oleg Danovski din Constanţa în 28 august ora 10, în celelalte zile congresul desfăşurându-se în Eforie Sud cu sprijinul determinant al Asociaţiei Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, al ISJ Constanţa, al CCD Constanţa, al universităţilor constănţene, al autorităţilor locale, beneficiind de facilităţi importante făcute de hotelurile Măgura şi Bistriţa şi de generozitatea hotelului Vega din Mamaia.

Ministrul Educaţiei Republicii Moldova Leonid Bujor a acceptat invitaţia şi a desemnat delegaţia oficială în fruntea căreia va veni la congres. Este o onoare deosebită pentru noi să avem ca oaspeţi mai tot staff-ul conducerii învăţământului de la Chişinău (pe lângă ministru vor fi prezenţi viceminiştri, directori de departamente, directorul Întreprinderii de Stat Mold-Didactica, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, directorul Direcţiei de Învăţământ al Municipiului Chişinău, inspectori şcolari etc). Acestora li se vor adăuga încă aproape 50 de cadre didactice din R.Moldova şi încă pe atâtea din alte 10 comunităţi româneşti de peste hotare. Domnul Ministru Bujor a reprogramat alte acţiuni şi chiar congresul cadrelor didactice din R.Moldova care ar fi urmat să se desfăşoare în aceeaşi perioadă. Îi mulţumim şi aceasta ne obligă să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor.

Ministrul Lenid Bujor împreună cu preşedintele AGIRo au avut o intervenţie în direct la Radio România Internaţional. Domnul Ministru şi-a exprimat bucuria de a participa la evenimentul de la Constanţa unde speră să pună la cale sau să finalizeze cu omologii de la Bucureşti importante proiecte comune.

Începând de la primul congres din 1898 la aceste manifestări au luat parte totdeauna ministrul în funcţie şi toţi foştii miniştri ai educaţiei în viaţă, personalităţi precum Iorga, Mehedinţi, Preşedintele Academiei. Deseori lua parte şi şeful statului (anul trecut Preşedintele Băsescu a participat la eveniment şi sperăm să fie prezent şi în acest an), iar într-un Mesaj al Tronului către un fost congres al nostru, Suveranul scria ,,dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt, aş fi fost învăţător…”

Ne-am bucurat că Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a confirmat că va fi prezentă şi că Domnul Ministru Mihail Hărdău ne-a încurajat printr-un mesaj că va face tot ce îi stă în putere la comisia senatorială să elimine actualele discriminări privind încadrarea la ciclul primar şi preşcolar şi că trebuie să fim mai persuasivi în îndreptăţitele noastre solicitări.

S-au înscris până acum aproape 1000 de învăţători, educatoare, profesori, profesori universitari, furnizori de material didcatic, carte şcolară, soft educaţional, formare profesională.

Congresul va fi sprijinit ca şi la alte ediţii şi de Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi în plus îşi dă concursul în a reuşi să îl avem ca oaspete la congres cu un concert pe Maestrul Tudor Gheorghe. Aceasta cu atât mai mult cu cât AGIRo vrea să sărbătorească în acest an la sfârşit de august pentru prima dată şi în România Ziua ,,Limba noastră cea română” zi pentru care suntem siguri că se vor găsi parlamentari care printr-o iniţiativă legislativă să facă să fie oficială în ţara noastră la aceeaşi dată la care se sărbătoreşte în R.Moldova: 31 august.

La Chişinău au avut întâlniri şi la sediul revistei ,,Învăţătorul modern“ care va scoate o ediţie cu prilejul congresului de la Constanţa şi ,,Muzeul Pedagogiei din Chişinău” – prilej cu care AGIRo a promis sprijin în tipărirea lucrării ,,Scurtă schiţă istorică despre neam, limbă şi grafie” cu date inedite şi relevante (muzeul deţine manuale de ,,limbă română” editate la Chişinău în chiar timpul stăpânirii ţariste şi manuale scrise în grafie latină la Tiraspol în perioada interbelică în momente trecătoare de relaxare a opresiunii asupra limbii române şi până la inventarea ,,limbii moldoveneşti”.). Congresul va fi prilejul schimbului de bune practici şi demarării unor proiecte comune. Înalta ţinută ştiinţifică, profesionalismul interlocutorilor de la Chişinău şi copleşitoarea lor deschidere şi atenţie cu care ne-au primit totdeauna obligă congresul să fie un regal şi să îi întâmpinăm cu aceeaşi atenţie.

Cu deosebită consideraţie,

Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

AGIRo depune o plângere prealabilă la MECTS

Consiliului Director AGIRo a aprobat declanşarea procedurii plângerii prealabile pentru modificarea ordinului 3235 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar.

Plângerea prealabilă va fi depusă la registratura MECTS până în 27 martie.

Descărcaţi textul documentului de aici.

%d blogeri au apreciat: