www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r comunicate de presă

Cu demisia pe masa ministrului

     Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – cu demisia din învăţământ pe masa ministrului

     AGIRo salută apariţia în decembrie 2009 a legii 387 care anulează discriminările de ani de zile care încadrau până acum doar ca institutori învăţătorii şi educatoarele cu studii superioare. Această lege pune în aplicare prevederi exprese ale Strategiei „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” elaborată de comisia prezidenţială al cărei vicepreşedinte a fost chiar Domnul Ministru Funeriu în ale cărui principii solide şi desăvârşit profesionalism avem mare încredere. Salutăm şi esenţa proiectului de Ordin de Ministru ,,privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar” care vine să pună în aplicare aminita lege.
     Cineva din MECTS are însă interesul de a şifona imaginea Domnului Ministru Funeriu. S-au introdus în proiectul de ordin nişte anexe gen ,,liste negre”, iar sintagma ,,liceu pedagogic sau şcoli echivalente,, consacrată de 20 de ani lipseşte din textul proiectului de ordin. Astfel, în mod arbitrar unii colegi care au fost pregătiţi ca învăţători sau educatoare în şcoli pedagogice care în timp au avut alt nume decât liceu pedagogic (institute pedagogice, şcoli normale etc) riscă să fie mai slab încadraţi datorită acestei ,,scăpări”. Angajaţi ai MECTS care doresc să îi facă deservicii ministrului, în dispreţ faţă de centralizatorul semnat în decembrie de Domnul Funeriu în care sunt cuprinse toate specializările care în România dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar, vin şi exclud unele specializări perpetuând unele discriminări demne de teatrul absurdului între cadrele didactice din ciclul primar şi preşcolar.
     În cazul în care ordinul de ministru va fi semnat în actuala formă, preşedintele AGIRo îşi va înainta demisia din funcţia de învăţător. Va rămâne preşedinte al asociaţiei (funcţie neretribuită) şi va continua să pledeze pentru eliminarea discriminărilor din sistem şi a umilinţelor pe care sunt pe cale să le sufere în continuare unii dascăli cât timp va avea girul celor 49 de asociaţii/sucursale judeţene/de sector.
     Preşedintele AGIRo speră că nu va fi nevoit ia această decizie extremă şi are ferma convingere că Domnul Ministru Funeriu va face cuvenitele modificări ale proiectului de ordin şi că nu îşi va lega numele de un document care să nu fie pe deplin drept, corect şi inatacabil.

Viorel Dolha
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Comunicat de presă

     La un început de februarie 1898 se scria în ,,Şcoala viitoare” : ,,Învăţătorii din România au ajuns la convingerea, că atât şcoala cât şi învăţătorul ei, nu se vor putea ridica, la nivelul instituţiilor de stat, altul la demnitatea ce i se cuvine, până nu-şi vor da mâna cu toţii, şi strâns uniţi, în jurul unuia şi aceluiaşi steag, să-şi spună cuvântul din urmă. Fiţi convinşi că, cu inima liniştită şi cu fruntea senină vom putea privi înaintea marelui tribunal public”.

 

     Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România va da în judecată directorii care nu vor salariza la nivel profesor S cadrele didactice abolvente de ciclul I Bologna în specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, precum şi absolvenţii de liceu pedagogic ori şcoli echivalente care au urmat şi învăţământ superior în oricare dintre specialităţile din cele 290 de pagini ale Anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/04.12.2009 care dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar. Acest centralizator din O.M din 14 12 2009 dă soluţia pentru interpretarea corectă a legii 387 publicată in Monitorul Oficial 898 din 22 decembrie 2009. Conform legislaţiei de ultimă oră apărute în M.O. din 22 decembrie 2009, institutori rămân doar absolvenţii unor specializări care nu se regăsesc în amintitul ordin al Domnului Ministru Funeriu.

     Încadrarea ca profesor S se face conform Legii nr. 330 a salarizării care spune la Art. 38. – „În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S)”.

     Îl vom informa pe Domnul Ministru că unii directori şi chiar unii funcţionari din minister încearcă premeditat să creeze nemulţumiri în rândurile cadrelor didactice prin nerespectarea unor texte de lege clare. Alţii aşteaptă spre nemulţumirea colegilor norme metodologice sau alte ordine de ministru pentru legi care nu au nevoie de asemenea norme. Alţii vehiculează texte depăşite ale legilor şi nu texte definitive apărute în monitor. Alţii vor să aplice grile despre care legea spune clar că nu se aplică din acest an (vezi Art 12 (3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.). Alţii nu au citit CAPITOLUL IV din legea 330 -Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii: (vezi Art. 31. – Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.) şi nu vor să ţină cont de noua încadrare ca profesori instituită de legea 387 care trebuie salarizată la fel cum fusese salarizată în 2009 funcţia similară de profesor S.

     Facem apel la răbdare din partea colegilor şi îi rugăm ca abia când vor primi fluturaşul cu salariul pe ianuarie cu o eventuală încadrare care nu respectă cele de mai sus să ne scrie să începem demersurile necesare în justiţie sau să facem apel la eventuale forme de protest. Mizăm pe faptul că Domnul Ministru va preveni din faşă în următoarele zile asemenea discriminări în aplicarea legislaţiei parcă voit făcute de unii pentru a crea nemulţumiri faţă de Domnia Sa, faţă de executiv şi legiuitor.

Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Comunicat de presă

          Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a asigurat Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România că susţine o dreaptă încadrare şi eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio  profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale în învăţământul primar şi preşcolar. Se vor recunoaşte studiile superioare ale învăţătorilor şi educatoarelor urmând să fie încadraţi ca profesori. Despre această discriminare de până acum face vorbire explicit şi textul strategiei pentru educaţie. Institutori se are în vedere să fie încadraţi doar cei care au o diplomă pe care este înscrisă această specializare. Propunerile noastre au ajuns la MECI, Parlament şi Guvern trimise de noi sau înregistrate de instituţii şi demnitari care şi le-au însuşit.
           Am fost asiguraţi de Doamna Ministru Andronescu că se vor completa articolele 147 (alin 5), 167 (alin 6 şi 7) şi 168 (alin 7) din Legea Educaţiei Naţionale încât asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol de observator/consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor».
           Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România îşi exprimă încrederea că aceste deziderate ale cadrelor didactice cuprinse în rezoluţia congresului vor fi cuprinse în textul final al legii, lucru de care am fost asiguraţi de Doamna Ministru Ecaterina Andronescu. De aceeasi sustinere ne-au asigurat Doamna Senator Anca Boagiu, Domnul Deputat Nicolae Banicioiu (care a depus amendamentul la Secretariatul General al Parlamentului cu numarul 51/5519/10.09.2009), Domnul Senator Nicolae Robu, Domnul Deputat Ciprian Luca si Domnul Senator Titus Corlateanu, alti parlamentari români de la diferite grupuri parlamentare sau comisii care au promis că îşi însuşesc amendamentele propuse de AGIRo şi recentul congres.
           La recentul Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, Doamna Ministru a ascultat propunerile şi a răspuns întrebărilor câte unui delegat din fiecare asociaţie/sucursală judeţeană/de sector a AGIRo. La congres au participat şi Traian Băsescu, Preşedintele României care dat aceleaşi asigurări că se va ţine cont de amendamentele congresului care respectă pactul şi strategia pentru educaţie; Secretarii de Stat Adriana Pană, Oana Badea şi Eugen Tomac; senatorii Titus Corlăţeanu şi Viorel Badea- alături de 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, profesori, inspectori şcolari, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector ale AGIRo, ai altor asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, profesori din comunităţile româneşti de peste hotare, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Viorel Dolha,
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Un nou comunicat de presă

Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar, învăţătorii şi educatoarele iau în considerare boicotarea începutului de an şcolar

             După recentul nostru congres, la care au participat atât Domnul Preşedinte Traian Băsescu cât şi Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, nu am fost ţinuţi la curent dacă au fost sau nu preluate propunerile noastre. Nu cunoaştem deci prevederile de ultimă oră ale legilor educaţiei pentru care Guvernul doreşte să îşi asume răspunderea.

            Dacă forma finală a acestor legi va conţine în continuare anomalii demne de teatrul absurdului, discriminări crase în încadrarea la diferite cicluri de învăţământ, o lipsă suspectă de transparenţă a actului decizional prin interzicerea rolului de observator a asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, vom face apel către cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar să nu intre la clasă până ce se vor corecta acele prevederi care umilesc un mare segment din slujitorii şcolii.

             a) Nu cerem măriri salariale de 50%.

            b) Înţelegem constrângerile financiare ale momentului.

            c) Cerem însă prevederi drepte, după logica bunului simţ.

            d) Fiindcă legea va guverna sistemul de învăţământ pentru mult timp, credem că merită să apelăm chiar şi la această măsură extremă pentru a avea o lege dreaptă în litera şi spiritul ei.

            e) Se dorea un concediu de 10 zile neplătit. Noi pledam atunci şi acum, ca în cazul că situaţia economică este atât de disperată, să se apeleze la reduceri temporare cu un anumit procent a tuturor salariilor noastre, iar la cursuri să participăm 100% conform programei şcolare. Am înţeles însă că se caută tot felul de soluţii care duc la scăderea calităţii actului educativ şi preluarea inegală a poverii acestor reduceri de buget între categorii de dascăli. La neintrarea la clasă vom apela doar dacă legea nu va ţine cont de propunerile noastre. Abia atunci se va ajunge, iată, la nedoritul de noi „concediu“ neplătit prin lipsa noastră de la catedră.

            Propunerile noastre pentru care congresul din 27-30 august ne-a dat mandat imperativ să le susţinem sunt pe masa celor care decid soarta învăţământului.

             IATĂ, PE SCURT, SOLICITĂRILE NOASTRE:

             1. Încadrare şi salarizare egale la muncă şi studii egale. S-a ajuns la situaţii aberante ca în preşcolar şi primar, lucrând chiar la aceeaşi clasă, să fie salarizat mai bine cel cu studii mai puţine. Învăţătorii şi educatoarele licenţiate sunt o resursă importantă în sistemul de învăţământ şi nu mai acceptă să fie încadraţi în mod diferit faţă de colegii profesori la număr egal de ore, la nivel egal de studii, la efort egal din punct de vedere metodic şi ştiinţific, uneori predând la aceeaşi clasă. Legea trebuie să fie dreaptă în litera ei şi să îndrepte actualele discriminări. Dacă bugetul nu ajunge pentru o corectă salarizare, guvernanţii pot aplica reduceri temporare cu anumite procente întregului corp didactic. Nu acceptăm amânări în implementarea unei corecte încadrări şi nu acceptăm ca doar asupra celor din primar şi preşcolar să se pună povara constrângerilor financiare. Faceţi o lege dreaptă, iar dacă resursele nu ajung aplicaţi regula de trei simplă asupra tuturor salariilor ca instrument de implementare a curbelor de sacrificiu!

            2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor». Nu cerem rol de decizie, nu cerem fonduri sau salarii. Solicităm doar rol de observator. Cu cât deciziile se iau mai descentralizat, cu atât mai mulţi actori prezenţi la luarea lor pot fi un factor potenţial de prevenire a erorilor şi abuzurilor. Nu credem că ar fi cineva căruia să îi fie teamă de prezenţa încă a unei persoane atunci când se iau decizii. Nu credem că are cineva ceva de ascuns încât să se opună implementării în lege a articolului constituţional amintit şi al trendului european al creşterii rolului mediului asociativ.

            3. Discriminare pozitivă în ce priveşte reprezentarea şi finanţarea atât a minorităţilor etnice cât şi a etnicilor români în localităţi din România în care aceştia sunt minoritari.

            4. Să se prevadă în lege că şcolile şi cadrele didactice de etnie română de peste hotare trebuie să facă interesul MECI şi al Inspectoratelor Şcolare Judeţene (acestea din urmă sunt multe chiar la câţiva km de aceste comunităţi şi pot ţine o bună legătură cu şcolile româneşti de peste frontieră). Articolul 7 din Constituţie care afirmă sprijinul statului român pentru etnicii români de peste hotare trebuie să fie dezvoltat şi în Codul Educaţiei. Toate acestea cu respectarea legislaţiei statului respectiv şi a acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel stat este parte. În respectivele comunităţi româneşti de peste hotare dacă şcoală de limbă română nu e, nimic nu e. 

Acestea sunt solicitările noastre. Avem încă încredere că în orele şi zilele următoare, aceste solicitări pe care le-am prezentat argumentat şi detaliat celor în drept pot fi cuprinse în textul final al legii şi aşteptăm să ni se comunice dacă se intenţionează acest lucru. Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar luăm în considerare lansarea unui apel pentru boicotarea începutului de an şcolar la ciclul primar şi preşcolar.

             Magistraţii au refuzat să împartă dreptatea pentru salarii mai mari, noi suntem gata să înţelegem constrângerile financiare temporare şi curbele de sacrificiu, dar nu suntem dispuşi să acceptăm nedreptăţi într-o lege care va guverna viitorul societăţii.

Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Comunicat de presă

        După trei zile de dezbateri, participanţii la CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului, acestea mentinând discriminarea care se face în prezent între membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale.  Consiliului Director al AGIRo are mandat imperativ din partea delegaţiilor judeţene să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

În perioada 27-30 august 2009, la amfiteatrul Complexului Studenţesc Leu din Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr. 1-3 s-a desfăşurat CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE – AL XXX-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA.

Au participat 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, institutori, profesori, inspectori şcolari pentru învăţământul primar, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector, ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din comunităţile româneşti din ţările vecine: Republica Moldova, Transnistria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Macedonia; reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din România, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Congresul s-a bucurat de sprijinul substanţial al Doamnei Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu şi al Domnului Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac.

Au onorat cu prezenţa, au pledat pentru pachetele legislative supuse dezbaterilor publice şi au răspuns cu multă solicitudine întrebărilor cadrelor didactice înalte oficialităţi ale statului şi personalităţi publice: Traian Băsescu, Preşedintele României; Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Adriana Pană, Secretar de Stat; Oana Badea, Secretar de Stat; Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea, Senator; Titus Corlăţeanu, Senator; Mihail Matekovits, Director M.E.C.I.

După trei zile de dezbateri, participanţii la congres constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului. Cunoscând faptul că aceste proiecte legislative sunt încă în lucru, semnatarii prezentei rezoluţii dau mandat imperativ Consiliului Director al AGIRo să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

Pentru o dreaptă încadrare, eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale propunem următoarele amendamente:

1. Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice:
a) Învăţători şi educatori să fie încadraţi absolvenţii cu studii medii (liceul pedagogic ori o şcoală medie echivalentă).

b) Profesori cu studii superioare de scurtă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
–  colegiu universitar pedagogic;
–  studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I (Bologna);
–  liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată.

c) Profesori cu studii superioare de lungă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
– studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul II (Bologna, masterat);
– liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I;
– liceu pedagogic ori colegiul pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată.

2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia Romaniei, „patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale” .

3. În învăţământul şcolar şi preşcolar să se stabilească încadrarea pe post, în conformitate cu schema orară a clasei, dar nu mai mult de 18 ore de predare-învăţare-evaluare pe saptămână, adică nu mai mult decât profesorii.

Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile profesionale ale personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea elevilor. Pentru creşterea calităţii procesului educativ, cadrele didactice care lucrează în învăţământul primar şi preşcolar s-au angajat în formarea profesională prin absolvirea de studii superioare. Încadrarea şi salarizarea personalului didactic sunt încă discriminatorii pentru învăţători şi educatoare, a căror activitate nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere ştiinţific şi metodic decât a celorlalte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.   

Învăţătorii şi educatorii români sunt cei care, datorită implicării lor în comunitate, au devenit cel mai dinamic segment al corpului profesoral reuşind să creeze o resursă valoroasă în sistemul de învăţământ prin pregatirea lor la nivel academic, în diverse domenii de licenţă,  pe care sistemul riscă să o piardă dacă nu ştie să o aprecieze în mod corect.

Textul rezoluţiei va fi înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, Guvernului României şi presei.

Biroul de presa,
www.invatatori.ro