www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Gândurile învățătorilor de Ziua României

La acest padlet au contribuit cadre didactice din grupul de facebook Învățători.ro

Made with Padlet
Publicitate

Un eveniment de înaltă ținută

REZOLUȚIA
Conferinței internaționale online a cadrelor didactice
„Bune practici în școala la distanță”,
(2 mai 2020)

Cei 208 de participanți la Conferința internațională online a cadrelor didactice „Bune practici în școala la distanță”, originari din Republica Moldova, România, Ucraina, Serbia, Ungaria, Marea Britanie și Spania, exprimă înaltă gratitudine și recunoștință organizatorilor evenimentului.
Considerăm inițiativa Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC), în cadrul campaniei Sunt Responsabil. Școala mea e Acasă, foarte actuală și importantă pentru schimbul de bune practici între cadrele didactice din diferite state și identificarea în comun a soluțiilor optime la problemele apărute în cadrul organizării învățământului la distanță, organizat în primăvara anului 2020 din cauza pandemiei Covid 19.
Participanții la Conferință au formulat un șir de sugestii constructive, menite să asigure un învățământ de calitate, organizat atât în condițiile la distanță, cât și în cele autentice:
1. Ajustarea și modernizarea sistemului educațional în conformitate cu noile cerințe ale timpului;
2. Elaborarea unei noi concepții a educației, axate pe accesul liber la diverse resurse de învățare și îmbinare a instruirii tradiționale cu instruirea la distanță;
3. Creșterea cooperării dintre autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă și comunitatea didactică în domeniul reglementării politicilor educaționale, inclusiv în perioadele de criză;
4. Implicarea activă a instituțiilor statului, organizațiilor neguvernamentale și societății civile în vederea studierii bunelor practici de desfășurare a învățământului la distanță și stimularea actorilor educaționali pentru performanțele înregistrate;
5. Formarea cadrelor didactice și manageriale, ținând cont de condițiile specifice ale organizării învățământului la distanță și în funcție de nivelul de competențe digitale ale actorilor educaționali;
6. Elaborarea Concepției Portalului Educațional Unic și crearea Bibliotecilor (platformelor) de resurse educaționale digitale, care să asigure accesul la instruire și resurse tehnice, precum și evaluarea/ monitorizarea activității elevilor și cadrelor didactice;
7. Implicarea activă a părinților și membrilor familiei – parteneri fideli ai cadrelor didactice, pentru asigurarea calității educației, în special în condițiile învățării la distanță;
8. Acordarea asistenței financiare și consilierii membrilor familiilor defavorizate, pentru a asigura toți copiii cu șanse egale și acces la educație de calitate, inclusiv în condițiile organizării învățământului de la distanță.

Ne exprimăm deschiderea pentru promovarea culturii încrederii și stării de bine, piloni importanți ai școlii prietenoase copilului și progresului societății democratice.

 

Școala Internațională de Vară în imagini

Școala Internațională de Vară AGIRo 2018

Important pentru participanții la Școala de Vară AGIRo

Detalii importante pentru participanţii la Şcoala Internaţională de Vară a AGIRo, Eforie Sud, 09-13 iulie 2018

I. Toţi colegii înscrişi la Şcoala Internaţională de Vară a AGIRo vor aduce obligatoriu documentele originale cu care au făcut plăţi în contul AGIRo la secretariatul AGIRo din hotelul Crişana, parter (afişul va fi pe uşă), imediat după cazare.
II. Cei care au anunţat că vor face plata prin vouchere şi au precizat déjà firma care le-a emis, vor prezenta voucherele la recepţia hotelului, vor primi o factură, iar cu factura emisă se vor prezenta la secretariatul AGIRo din hotelul Crişana, parter (afişul va fi pe uşă).
III. Pentru restituirea de către AGIRo a banilor depuşi deja în contul AGIRo de cei care au folosit voucherele la hotel, e nevoie de:
1) numele titularului de cont pe care e emis voucher-ul;
2) CNP-ul titularului;
3) domiciliul din cartea de identitate;
4) nr. de cont IBAN personal;
5) numele băncii şi localitatea unde e deschis contul;
6) factura emisă de hotel în schimbul voucherelor acceptate.
IV. Autorii articolelor publicate în Revista Simpozionului Internaţional „Portrete de dascăli” 2018 şi/sau în Revista AGIRo 2018 vor primi publicaţiile pe data de 10 iulie 2018.
V. Cursurile Şcolii Internaţionale de Vară AGIRo 2018 se vor desfăşura la sala Hotelului Crişana astfel:
– luni, 09.07.2018, între orele 16.00-18-00;
– în zilele de 10, 11, 12 şi 13 iulie 2018, între orele 10.00-12.00 şi între orele 16.00-18-00;
– 13 iulie 2018, între orele 10.00-12.00.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modifăcări în orar în funcţie de alte responsabilităţi ale formatorilor.

VI. În curând vor fi anunțate și noutăți referitoare la Congresul AGIRo de la Alba Iulia.

Congresul AGIRo 2016 în imagini

%d blogeri au apreciat: