www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Caiete speciale

Preabecedar

Statuarea „clasei pregătitoare“ în cadrul învăţământului obligatoriu şi adoptarea unui curriculum specific a generat noi preocupări pentru elaborarea unor mijloace didactice cât mai eficiente. Este cunoscut adevărul că printre instrumentele activităţii intelectuale se află cititul-scrisul, fapt ce  facilitează integrarea  individului în societate. În absenţa acestor deprinderi, procesul este foarte dificil, iar specialiştii vorbesc doar de o integrare periferică.

   În consecinţă, competenţele de analiză şi sinteză fonetică care trebuie să fie asigurate copiilor din clasa pregătitoare sunt de maximă importanţă. Pentru exemplificare supunem atenţiei următoarea situaţie de comunicare: să ne imaginăm contextul în care se solicită sau se oferă o informaţie într-o limbă pe care nu o cunoaştem. Disconfortul  pe care îl resimţim este generat de neînţelegerea mesajul interlocutorului. Iniţial, ascultătorul este tentat să delimiteze cuvinte sau silabe din fluxul sonor al vorbitorului.

   Adulţi fiind, constatăm cu surprindere că această operaţie este, contrar aşteptărilor,  extrem de dificilă, iar mesajul vorbitorului este reţinut doar ca un fluid sonor. Studiile arată că individul nu poate discrimina cuvinte sau silabe dintr-un flux sonor la prima audiţie. Ca atare, capacitarea copilului de a discrimina cuvinte, silabe, sunete în actul comunicării, din perspectiva procesului de alfabetizare din clasa I, trebuie realizată în clasa pregătitoare, printr-un antrenament specific, pe cât posibil  pe auxiliare adecvate acestui scop.

IMG

În vederea realizării acestui deziderat, pregătirea copilului pentru învăţarea citit-scrisului, vă propunem o lucrare complexă structurată în „Comunicarea orală în clasa pregătitoare“ şi „File de preabecedar“. Prima parte acoperă integral obiectivele generale 1 şi 2 din programa şcolară pentru clasa pregătitoare, adică receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea de mesaje orale în diferite situaţii de comunicare. Această lucrare poate fi parcursă pe perioada primului semestru.

Partea a doua, „File de preabecedar“,  reia parţial obiectivele generale 1 şi 2 şi cuprinde integral directivele 3 şi 4, adică receptarea unei varietăţi de mesaje scrise şi redactarea de mesaje diverse, într-o varietate de situaţii de comunicare, constituind un întreg care contribuie la dezvoltarea auzului fonematic al copilului.

   Lucrarea „File de preabecedar“ premiată la Expoziţia Naţională de Invenţie şi Inovaţie didactică, Galaţi, 1995  şi avizată în 1998 de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, rămâne o lucrare de referinţă în peisajul auxiliarelor destinate şcolarului mic.

   Prezenta lucrare reprezintă o variantă substanţial îmbunătăţită, reorganizată şi adăugită a lucrării „Educaţia limbajului în grădiniţă, la grupa pregătitoare“, apărută din 1995 încoace. Considerente obiective (noua orientare în predarea limbii române în şcoală şi implicit la clasa pregătitoare, căutările în planul formulei optime de conţinut a programelor şcolare, lipsa unui instrument asemănător în peisajul apariţiilor editoriale, opiniile exprimate de educatoare din mai multe judeţe ale ţării, după o experienţă de 17 ani de lucru cu acest auxiliar, dar în special necesitatea corelării conţinuturilor lucrării cu competenţele specifice clasei pregătitoare şi a legăturii vitale cu conţinuturile Abecedarelor, au impus viziunea esenţial modificată a  lucrării iniţiale.

   Concret, lucrarea include o structură nouă dată de:

  1. elemente simple de comunicare lingvistică (vorbitor-ascultător, mesaj);
  2. personaje-suport (Amalia, Andrei şi apropiaţii lor), care îl însoţesc pe micul şcolar de-a lungul întregii lucrări;
  3. iniţiere în analiza lingvistică (sunet-silabă-cuvânt-propoziţie), ca şi în pregramatică (trecerea intuitivă de la cuvânt la propoziţie, marcarea distinctă a cuvintelor în cadrul propoziţiei);
  4. descompunerea unei imagini-test în unităţi compoziţionale;
  5. asocierea imaginii date cu un mesaj citit de către învăţătoare;
  6. identificarea corespondenţei dintre structura fonetică a unui cuvânt şi reprezentarea sa grafică cu ajutorul simbolurilor;
  7. identificarea poziţiei sunetului ţintă în cadrul unui cuvânt;
  8. asocierea unor litere/sunete iniţiale date cu imaginea unor cuvinte concrete;
  9. teste de evaluare, pe modelul grilă, eşalonate în funcţie de modulul didactic parcurs;
  10. iniţierea în învăţarea scrisului prin instituirea perioadei pregrafematice (utilizarea pregrafemelor din clasa I, perioada prealfabetară).

   Prezentul auxiliar rămâne prima lucrare unitară destinată şcolarului de 6-7 ani, aflat deci în faţa exigenţelor clasei I. Din această perspectivă, dificultăţile pe care le întâmpină şcolarul sunt date de abordarea simultană a componentelor actului comunicării verbale şi scrise, elevul fiind obligat să efectueze concomitent delimitarea fonemului (componenta auditivă), urmată de perceperea configuraţiei semnului grafic, litera (componenta vizuală) şi de trasare a conturului literei de mână (componenta motrică). Primele două se unifică în actul complex al lecturii, începând cu silaba şi încheind cu textul.

   Gradul de complexitate al învăţării limbii române se amplifică, în clasa I, prin prezenţa semnelor ortografice şi de punctuaţie şi prin unele disfuncţionalităţi ale sistemului fonologic. La aceasta se adaugă inadvertenţe între devierile de rostire specifice unei anumite zone şi normele ortoepice în vigoare. Tratată astfel, învăţarea limbii române se va întemeia pe asigurarea acurateţei de rostire a sunetelor, conformă cu limba româna literară standard. Lucrarea „File de preabecedar“ pregăteşte trecerea copilului de la receptarea şi producerea unor situaţii spontane de comunicare la acte de analiză şi sinteză fonetică şi grafică.

                                                                                                                                                                         Autorii

Partea I: Format A4, 44 pagini alb-negru, coperta color
Partea a II-a: Format: 17/24 cm, 80 de pagini, policromie
Preţ pachet: 21 de lei
Discount: 25% pentru comenzi de minimum 10 exemplare
Editura Sam, tel: 0745041357
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: