www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive lunare: septembrie 2009

Adeverinţă de participare la Congres

          Descărcaţi de aici adeverinţa că aţi participat la pachetul de conferinţe ocazionat de Congresul din 27-30 august 2009.
          Descarcaţi-o, personalizaţi-o, printaţi-o si să o duceţi preşedintelui de asociaţie/sucursala judeţeană/de sector să o ştampileze şi semneze.

Publicitate

Legile supuse asumării

Legile supuse asumării de către Guvern au fost făcute publice. Sursa: www.guv.ro

Descarcă:
Legea Educaţiei Naţionale
Lege privind salarizarea unitară

Comunicat de presă

          Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a asigurat Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România că susţine o dreaptă încadrare şi eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio  profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale în învăţământul primar şi preşcolar. Se vor recunoaşte studiile superioare ale învăţătorilor şi educatoarelor urmând să fie încadraţi ca profesori. Despre această discriminare de până acum face vorbire explicit şi textul strategiei pentru educaţie. Institutori se are în vedere să fie încadraţi doar cei care au o diplomă pe care este înscrisă această specializare. Propunerile noastre au ajuns la MECI, Parlament şi Guvern trimise de noi sau înregistrate de instituţii şi demnitari care şi le-au însuşit.
           Am fost asiguraţi de Doamna Ministru Andronescu că se vor completa articolele 147 (alin 5), 167 (alin 6 şi 7) şi 168 (alin 7) din Legea Educaţiei Naţionale încât asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol de observator/consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor».
           Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România îşi exprimă încrederea că aceste deziderate ale cadrelor didactice cuprinse în rezoluţia congresului vor fi cuprinse în textul final al legii, lucru de care am fost asiguraţi de Doamna Ministru Ecaterina Andronescu. De aceeasi sustinere ne-au asigurat Doamna Senator Anca Boagiu, Domnul Deputat Nicolae Banicioiu (care a depus amendamentul la Secretariatul General al Parlamentului cu numarul 51/5519/10.09.2009), Domnul Senator Nicolae Robu, Domnul Deputat Ciprian Luca si Domnul Senator Titus Corlateanu, alti parlamentari români de la diferite grupuri parlamentare sau comisii care au promis că îşi însuşesc amendamentele propuse de AGIRo şi recentul congres.
           La recentul Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, Doamna Ministru a ascultat propunerile şi a răspuns întrebărilor câte unui delegat din fiecare asociaţie/sucursală judeţeană/de sector a AGIRo. La congres au participat şi Traian Băsescu, Preşedintele României care dat aceleaşi asigurări că se va ţine cont de amendamentele congresului care respectă pactul şi strategia pentru educaţie; Secretarii de Stat Adriana Pană, Oana Badea şi Eugen Tomac; senatorii Titus Corlăţeanu şi Viorel Badea- alături de 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, profesori, inspectori şcolari, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector ale AGIRo, ai altor asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, profesori din comunităţile româneşti de peste hotare, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Viorel Dolha,
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Pentru o lege dreaptă a educaţiei

Revenim şi ataşăm de această dată solicitările noastre pe textul depus la Parlament al Legii Educaţiei Naţionale.

          Ne punem speranţe, în orele şi zilele următoare, că parlamentarii români dar şi MECI şi Guvernul României să preia aceste propuneri ale noastre şi să le introducă în noua lege. Avem încă încredere că, aceste solicitări pe care le-am prezentat argumentat şi detaliat Domnului Preşedinte Traian Băsescu şi Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu cu ocazia recentului nostru Congres dar şi celorlaţi demitari în drept de mult timp, pot fi cuprinse în textul final al legii şi aşteptăm să ni se comunice dacă se intenţionează acest lucru.

          Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar luăm în considerare lansarea unui apel pentru boicotarea începutului de an şcolar la ciclul primar şi preşcolar, pichetarea MECI şi a Guvernului, precum şi pentru alte acţiuni de protest sau în instanţă.

          Magistraţii au refuzat să împartă dreptatea pentru salarii mai mari, noi suntem gata să înţelegem constrângerile financiare temporare şi curbele de sacrificiu, dar nu suntem dispuşi să acceptăm O LEGE NEDREAPTĂ va guverna sistemul de învăţământ pentru mulţi ai de acum încolo.

Ataşamente:

Propuneri AGIRo pentru legile educaţiei

Discriminări demne de teatrul absurdului

Citește mai mult din acest articol

Un nou comunicat de presă

Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar, învăţătorii şi educatoarele iau în considerare boicotarea începutului de an şcolar

             După recentul nostru congres, la care au participat atât Domnul Preşedinte Traian Băsescu cât şi Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, nu am fost ţinuţi la curent dacă au fost sau nu preluate propunerile noastre. Nu cunoaştem deci prevederile de ultimă oră ale legilor educaţiei pentru care Guvernul doreşte să îşi asume răspunderea.

            Dacă forma finală a acestor legi va conţine în continuare anomalii demne de teatrul absurdului, discriminări crase în încadrarea la diferite cicluri de învăţământ, o lipsă suspectă de transparenţă a actului decizional prin interzicerea rolului de observator a asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, vom face apel către cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar să nu intre la clasă până ce se vor corecta acele prevederi care umilesc un mare segment din slujitorii şcolii.

             a) Nu cerem măriri salariale de 50%.

            b) Înţelegem constrângerile financiare ale momentului.

            c) Cerem însă prevederi drepte, după logica bunului simţ.

            d) Fiindcă legea va guverna sistemul de învăţământ pentru mult timp, credem că merită să apelăm chiar şi la această măsură extremă pentru a avea o lege dreaptă în litera şi spiritul ei.

            e) Se dorea un concediu de 10 zile neplătit. Noi pledam atunci şi acum, ca în cazul că situaţia economică este atât de disperată, să se apeleze la reduceri temporare cu un anumit procent a tuturor salariilor noastre, iar la cursuri să participăm 100% conform programei şcolare. Am înţeles însă că se caută tot felul de soluţii care duc la scăderea calităţii actului educativ şi preluarea inegală a poverii acestor reduceri de buget între categorii de dascăli. La neintrarea la clasă vom apela doar dacă legea nu va ţine cont de propunerile noastre. Abia atunci se va ajunge, iată, la nedoritul de noi „concediu“ neplătit prin lipsa noastră de la catedră.

            Propunerile noastre pentru care congresul din 27-30 august ne-a dat mandat imperativ să le susţinem sunt pe masa celor care decid soarta învăţământului.

             IATĂ, PE SCURT, SOLICITĂRILE NOASTRE:

             1. Încadrare şi salarizare egale la muncă şi studii egale. S-a ajuns la situaţii aberante ca în preşcolar şi primar, lucrând chiar la aceeaşi clasă, să fie salarizat mai bine cel cu studii mai puţine. Învăţătorii şi educatoarele licenţiate sunt o resursă importantă în sistemul de învăţământ şi nu mai acceptă să fie încadraţi în mod diferit faţă de colegii profesori la număr egal de ore, la nivel egal de studii, la efort egal din punct de vedere metodic şi ştiinţific, uneori predând la aceeaşi clasă. Legea trebuie să fie dreaptă în litera ei şi să îndrepte actualele discriminări. Dacă bugetul nu ajunge pentru o corectă salarizare, guvernanţii pot aplica reduceri temporare cu anumite procente întregului corp didactic. Nu acceptăm amânări în implementarea unei corecte încadrări şi nu acceptăm ca doar asupra celor din primar şi preşcolar să se pună povara constrângerilor financiare. Faceţi o lege dreaptă, iar dacă resursele nu ajung aplicaţi regula de trei simplă asupra tuturor salariilor ca instrument de implementare a curbelor de sacrificiu!

            2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor». Nu cerem rol de decizie, nu cerem fonduri sau salarii. Solicităm doar rol de observator. Cu cât deciziile se iau mai descentralizat, cu atât mai mulţi actori prezenţi la luarea lor pot fi un factor potenţial de prevenire a erorilor şi abuzurilor. Nu credem că ar fi cineva căruia să îi fie teamă de prezenţa încă a unei persoane atunci când se iau decizii. Nu credem că are cineva ceva de ascuns încât să se opună implementării în lege a articolului constituţional amintit şi al trendului european al creşterii rolului mediului asociativ.

            3. Discriminare pozitivă în ce priveşte reprezentarea şi finanţarea atât a minorităţilor etnice cât şi a etnicilor români în localităţi din România în care aceştia sunt minoritari.

            4. Să se prevadă în lege că şcolile şi cadrele didactice de etnie română de peste hotare trebuie să facă interesul MECI şi al Inspectoratelor Şcolare Judeţene (acestea din urmă sunt multe chiar la câţiva km de aceste comunităţi şi pot ţine o bună legătură cu şcolile româneşti de peste frontieră). Articolul 7 din Constituţie care afirmă sprijinul statului român pentru etnicii români de peste hotare trebuie să fie dezvoltat şi în Codul Educaţiei. Toate acestea cu respectarea legislaţiei statului respectiv şi a acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel stat este parte. În respectivele comunităţi româneşti de peste hotare dacă şcoală de limbă română nu e, nimic nu e. 

Acestea sunt solicitările noastre. Avem încă încredere că în orele şi zilele următoare, aceste solicitări pe care le-am prezentat argumentat şi detaliat celor în drept pot fi cuprinse în textul final al legii şi aşteptăm să ni se comunice dacă se intenţionează acest lucru. Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar luăm în considerare lansarea unui apel pentru boicotarea începutului de an şcolar la ciclul primar şi preşcolar.

             Magistraţii au refuzat să împartă dreptatea pentru salarii mai mari, noi suntem gata să înţelegem constrângerile financiare temporare şi curbele de sacrificiu, dar nu suntem dispuşi să acceptăm nedreptăţi într-o lege care va guverna viitorul societăţii.

Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

%d blogeri au apreciat: