www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive lunare: februarie 2013

Simpozion al dascălilor constănţeni

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanța şi Şcoala  Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanţa organizează, în ziua de 23 februarie 2013, ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional cu tema „DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV“. Acesta va fi desfăşurat pe următoarele secţiuni:
– Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii elevilor
– Relaţia dintre  limbaj şi  realitate
– Calitate şi creativitate
– Creativitatea ca joc al inteligenţei
– Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor
Acţiunea va avea deschiderea la Biblioteca Județeană „I. N. Roman“ din Constanța, la orele 9.00, unde vor fi audiate comunicări ale unor profesori universitari de marcă ai școlii constănțene și naționale, cu o vastă experiență în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Ne bucurăm de sosirea în Constanța a profesorilor universitari Vasile Molan și Ioan Grosu. La simpozion participă direct și două cadre didactice din Republica Moldova.

Gazda lucrărilor pe secțiuni va fi  Şcoala „Dan Barbilian“ din Constanţa, unde îşi are sediul şi Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni. Susţinerea lucrărilor se va realiza pe cele cinci secţiuni.  Tot aici va putea fi vizionată și o expoziţie cu lucrări plastice, practice și literare ale elevilor, pe tema „Bucuriile primăverii“.

Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni are ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța, Școala Gimnazială „Dan Barbilian“ Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ și Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța.

De ce simpozion?
Învăţătorii şi institutorii constănţeni au derulat de-a lungul ultimilor ani numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. S-a acumulat astfel o experienţă bogată care poate fi împărtăşită, după ce a trecut de stadiul tatonărilor şi al feed-back-ului, al primelor rezultate ce pot fi, cu siguranţă, îmbunătăţite. Participarea colegilor din ţară şi din străinătate va permite un real schimb de experienţă în domeniul unor forme alternative de organizare a instruirii şi educării.

S-au înscris, la această ediție, 136 cadre didactice din județul Constanța, din alte județe, dar și din Republica Moldova, cu lucrări în care se prezintă experiențe calitative ale desfășurării procesului educațional în învățământul preuniversitar. Simpozionul se finalizează cu editarea într-un volum, pe CD, a lucrărilor prezentate de către cadrele didactice și a lucrărilor realizate de către elevi în cadrul expoziției cu tema „Bucuriile primăverii“.

Este un pionierat participarea elevilor Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța și a studenților Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța, pe care-i dorim implicați în viața asociației.

OBIECTIVELE URMĂRITE:
• Prezentarea unor secvenţe de activităţi curriculare şi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
• Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul primar;
• Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între asociaţiile învăţătorilor din ţară şi din alte ţări;
• Implicarea viitoarelor cadre didactice în activitățile de formare inițială în cadrul asociației noastre;
• Implicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ în lecţii;
• Realizarea unor materiale de specialitate pe suport electronic.

GRUP ŢINTĂ:
–  învăţători şi institutori, membrii ai asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor;
–  învăţători români din alte ţări (Serbia, Bulgaria, Moldova);
– elevii Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța;
– studenții Universității „Ovidius“, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației din Constanța;
–  elevii cadrelor didactice implicate în simpozion.

IMPACT- REZULTATE AŞTEPTATE:
– Consolidarea relaţiilor dintre învăţători în vederea creşterii calităţii învăţământului preuniversitarar, cu precădere a  celui primar;
– Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preuniversitarar;
– Îmbogăţirea experienţei didactice a învăţătorilor, institutorilor și a profesorilor;
– Planificarea unor activităţi comune ale asociaţiilor învăţătorilor;
– Dezvoltarea relaţiilor elevi – învăţători în cadrul activităţilor extracurriculare.

Preşedinte al Asociației Învăţătorilor și Institutorilor Constănțeni,
prof. înv. primar Ecaterina Rupesac

Comunicat de presă

Comunicat de presă pe tema planului cadru pentru ciclul primar

De la început ţinem să îi mulţumim domnului Ministru Remus Pricopie pentru că toate deciziile luate până acum în această calitate au fost cele corecte, fiind bine fundamentate. A infirmat totdeauna prin hotărârile finale luate rezervele exprimate în zilele premergătoare luării deciziei de voci mai mult sau mai puţin avizate. A fost o onoare pentru noi că a participat în chiar primele zile de mandat la o reuniune a colegilor din asociaţia noastră pe tema clasei pregătitoare. Suntem siguri că şi în ceea ce priveşte planul cadru va da o soluţie bine cumpănită. Asociaţia noastră listează acum doar câteva elemente care pot fi semnale că proiectul de plan cadru trebuie reanalizat:

1. În propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei orele alocate limbii române scad şi cu până la 46% (de la 9 ore la 5), iar cele alocate matematicii scad cu până la 40% (de la 5 ore la 3 ore). Este o măsură care vine în contradicţie cu rezultatele modeste de până acum la nivel naţional în aceste domenii, semnalate constant de testele PISA. Scăzând numărul de ore, ar spori stăpânirea limbii române şi a matematicii?

2. Proiectele de programe şcolare lansate în discuţie în primăvara lui 2012 (de către acelaşi Institut de Ştiinţe ale Educaţiei) arătau că se doreşte abordarea mai multor conţinuturi decât înainte (exemplu înmulţirea şi împărţirea în clasa a II-a în loc de clasa a III-a etc.). Propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei jigneşte logica: scade drastic numărul de ore la română şi matematică şi introduce în acelaşi timp mai multe conţinuturi decât până acum. AGIRo a semnalat acest lucru şi în primăvara şi vara lui 2012.

3. Ar trebui construite câte 2-3 săli de sport în plus pentru fiecare şcoală pentru ca, în multele zile ploioase sau reci, lecţiile de educaţie fizică şi mişcare să nu se desfăşoare în sala de clasă ridicând un praf care pune în pericol sănătatea copiilor. În mod realist acest lucru se poate face doar în mulţi ani şi nu din pix din birourile Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

4. Nu spunem că planul cadru şi programele şcolare nu trebuie ameliorate sau chiar schimbate din temelii. Credem în cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei. Facem doar constatări pe marginea a ceea ce a pus pe hârtie Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, coroborând planul cadru cu proiectele de programe şcolare şi cu baza materială existentă. Nu se prea armonizează. Nu avem siguranţa că impactul nu va fi unul jalnic. Ar trebui să vedem „la pachet“ plan cadru şi programe şcolare şi eşalonarea în timp a aplicării sporirii numărului de ore la discipline care au nevoie de săli speciale.

Viorel Dolha,
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

%d blogeri au apreciat: