www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive zilnice: 07.11.2012

Şcoala – o profesiune de credinţă

Topliţa: 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc

Evenimentul pedagogic „Şcoala – o profesiune de credinţă“ a reunit joi, 1 noiembrie 2012, în sala de festivităţi a Şcolii Generale „Miron Cristea“ din Topliţa, peste o sută de invitaţi: învăţători, metodişti ai segmentului învăţământ primar, profesori metodişti şi elevi practicanţi-viitori dascăli, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Topliţa.
Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din Topliţa – instituţie formatoare de învăţători şi educatoare, începând cu anul 1990, au dedicat această manifestare aniversării a 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc – o sărbătoare a fiecărui cadru didactic, a fiecărei şcoli, o sărbătoare a fiecărui român.
În deschidere, doamna prof. Elena Mîndru, inspector şcolar pentru învăţământ primar şi preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni, a vorbit auditoriului despre începuturile învăţământului pedagogic:
„Până în 1810 nu exista în lume o şcoală dedicată pregătirii cadrelor didactice. Până atunci învăţători erau preoţii şi cei desemnaţi de ei să înveţe copiii parohiei lor. În Europa, prima şcoală normală a fost înfiinţată în 1810, la Strassbourg. După numai doi ani, în 15 noiembrie 1812, s-a înfiinţat în Arad prima şcoală din întreg spaţiul românesc destinată pregătirii cadrelor didactice – ‘Înalta şcoală pedagogică a naţiunii valahe’, numită în timp şi preparandie, şcoală normală sau liceu pedagogic“.
Mesajului doamnei prof. Aurora Parfeni, inspector general adjunct, i-au urmat momentele înscrise pe agenda acestei manifestări: intervenţia inspectorului şcolar Elena Mîndru cu privire la competenţele de bază ale cadrului didactic, importanţa pregătirii psihopedagogice şi metodice, a cunoştinţelor privind aplicarea curriculum-ului naţional şi respectarea legislaţiei pentru funcţionarea sistemului de învăţământ. Accentul a fost pus pe elementul de noutate – introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar – provocări, aspecte pozitive şi aspecte care necesită îmbunătăţire. Momentul analizei a fost completat cu imagini din clasele pregătitoare ale judeţului, acestea reflectând o viziune nouă, modernă privind mediul educaţional şi modul de predare.
Prin intervenţii punctuale, metodiştii şi comitetul de conducere al asociaţiei învăţătorilor au prezentat publicaţiile şi auxiliarele didactice elaborate de către membrii acesteia: „Dăscăliţa“ – publicaţie periodică, prezentată de înv. Ghirtu Areta, de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu“ Miercurea-Ciuc; „Cunoaştere şi intervenţie pedagogică. Set de instrumente pentru învăţători“, prezentată de înv. Stan Sorin, de la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu“ Topliţa; „Strategii didactice interactive. Exemple din practica didactică“, prezentată de înv. Borbeli Lucia, de la Şcoala Generală ,,Geo Bogza“ Bălan; „Învăţăm jucându-ne! Jocuri didactice“, prezentată de înv. Nemţoc Mirela, de la Şcoala Generală „Andrei Şaguna” Topliţa, iar Elena Mîndru a prezentat cele două volume „Ctitori de neam“.

Text de Vasile Gotea

Sursa şi mai multe detalii pe Informaţia Harghitei

Publicitate

Două Adunări Generale ale învăţătorilor

În ziua de vineri, 9 noiembrie 2012, au loc două Adunări Generale ale membrilor asociaţiilor învăţătorilor din judeţele Bacău şi Vaslui.

Astfel, la ora 11.30, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Vaslui (sediul Asociaţiei Învăţătorilor din Vaslui, str. Racova, nr. 69) sunt convocati membrii actuali şi cei care doresc să se înscrie în asociaţie. Pe ordinea de zi a şedinţei figurează printre altele prezentarea raportului de activitate şi alegerea Consiliului Director.

Tot vineri, la orele 8.30 debutează la Bacău, în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean, sub denumirea 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc, o serie de activităţi organizate de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău. Programul manifestărilor cuprinde:

Ora 8.30  – Deschiderea activităţilor
Ora 9.00 – Cursul „Specificitatea pedagogiei ca ştiinţă socioumană. Dimensiuni istorice şi axiologice“ – susţinut de prof. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti
Ora 11.30 – Cuvântul invitaţilor – „200 de ani de învăţământ pedagogic românesc“
Ora 12.00 – Lansare de carte – „Şcoala activă: paradigmă a educaţiei moderne“, de lector univ. dr. Diana Csorba
Ora12.30 – Lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău
Orele 14.00 – 17.00 – Partea a II-a a cursului

La această manifestare au confirmat prezenţa majoritatea membrilor activi ai asociaţiei şi o serie de personalităţi ale învăţământului judeţean.

%d blogeri au apreciat: