www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r proiecte

Curs de mnemotehnică

În perioada 18-20 octombrie 2013, la  Topliţa, judeţul  Harghita, ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR HARGHITENI organizează Seminarul metodico-ştiinţific  „MNEMOTEHNICA, ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ”.

Timp de două zile, optzeci de cadre didactice: educatoare, învăţători şi profesori vor fi iniţiaţi în tainele mnemotehnicii de către formatorul Ghenadie Cepurnoi din Ucraina şi colaboratoarea sa Zinaida Popa, din Republica Moldova. Tehnicile de învăţare prin memorare vor fi exersate cu ajutorul unei truse – material auxiliar util cadrelor didactice  în procesul de predare la clasă.

Publicitate

Şcoala – o profesiune de credinţă

Topliţa: 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc

Evenimentul pedagogic „Şcoala – o profesiune de credinţă“ a reunit joi, 1 noiembrie 2012, în sala de festivităţi a Şcolii Generale „Miron Cristea“ din Topliţa, peste o sută de invitaţi: învăţători, metodişti ai segmentului învăţământ primar, profesori metodişti şi elevi practicanţi-viitori dascăli, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Topliţa.
Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din Topliţa – instituţie formatoare de învăţători şi educatoare, începând cu anul 1990, au dedicat această manifestare aniversării a 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc – o sărbătoare a fiecărui cadru didactic, a fiecărei şcoli, o sărbătoare a fiecărui român.
În deschidere, doamna prof. Elena Mîndru, inspector şcolar pentru învăţământ primar şi preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni, a vorbit auditoriului despre începuturile învăţământului pedagogic:
„Până în 1810 nu exista în lume o şcoală dedicată pregătirii cadrelor didactice. Până atunci învăţători erau preoţii şi cei desemnaţi de ei să înveţe copiii parohiei lor. În Europa, prima şcoală normală a fost înfiinţată în 1810, la Strassbourg. După numai doi ani, în 15 noiembrie 1812, s-a înfiinţat în Arad prima şcoală din întreg spaţiul românesc destinată pregătirii cadrelor didactice – ‘Înalta şcoală pedagogică a naţiunii valahe’, numită în timp şi preparandie, şcoală normală sau liceu pedagogic“.
Mesajului doamnei prof. Aurora Parfeni, inspector general adjunct, i-au urmat momentele înscrise pe agenda acestei manifestări: intervenţia inspectorului şcolar Elena Mîndru cu privire la competenţele de bază ale cadrului didactic, importanţa pregătirii psihopedagogice şi metodice, a cunoştinţelor privind aplicarea curriculum-ului naţional şi respectarea legislaţiei pentru funcţionarea sistemului de învăţământ. Accentul a fost pus pe elementul de noutate – introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar – provocări, aspecte pozitive şi aspecte care necesită îmbunătăţire. Momentul analizei a fost completat cu imagini din clasele pregătitoare ale judeţului, acestea reflectând o viziune nouă, modernă privind mediul educaţional şi modul de predare.
Prin intervenţii punctuale, metodiştii şi comitetul de conducere al asociaţiei învăţătorilor au prezentat publicaţiile şi auxiliarele didactice elaborate de către membrii acesteia: „Dăscăliţa“ – publicaţie periodică, prezentată de înv. Ghirtu Areta, de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu“ Miercurea-Ciuc; „Cunoaştere şi intervenţie pedagogică. Set de instrumente pentru învăţători“, prezentată de înv. Stan Sorin, de la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu“ Topliţa; „Strategii didactice interactive. Exemple din practica didactică“, prezentată de înv. Borbeli Lucia, de la Şcoala Generală ,,Geo Bogza“ Bălan; „Învăţăm jucându-ne! Jocuri didactice“, prezentată de înv. Nemţoc Mirela, de la Şcoala Generală „Andrei Şaguna” Topliţa, iar Elena Mîndru a prezentat cele două volume „Ctitori de neam“.

Text de Vasile Gotea

Sursa şi mai multe detalii pe Informaţia Harghitei

Clasa pregătitoare – subiect de dezbatere la Alexandria

 Întrunirea organizată de Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni s-a dovedit un real succes.

La analiza SWOT, o contribuţie semnificativă a avut-o dna inspector Rodica Leonte, preşedinta Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău.

Început de drum la clasa pregătitoare

Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman organizează în data de 18. 10. 2012, orele 14.00 (joi), la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul“ din  Alexandria, întâlnirea cu tema: „ÎNCEPUT DE DRUM LA CLASA PREGĂTITOARE“
Participă toţi învăţătorii/prof. de la clasa  pregătitoare din judet, responsabilii cercurilor pedagogice din învăţământul primar şi profesorii  metodişti pentru învăţământul primar din judeţ.
Au confirmat participarea:
–   Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
–   Prof. Merima Petrovici, manager proiect formare cadre didactie – clasa pregatitoare;
–   Prof. Iliana Dumitrescu, director  adjunct Institutul de Ştiintele  ale Educaţiei, Bucureşti;
–   Prof. univ. dr. Marin  Manolescu, Universitatea Bucureşti;
–   Prof. univ. dr. Vasile Molan, Universitatea Bucureşti.
SE VOR DISCUTA NUMAI PROBLEME LEGATE  DE CLASA PREGATITOARE: perzentarea unor activitati desfasurate cu copii, a unor idei de lucru, felul cum am gândit anumite activităţi pe arii curriculare şi integrat; se vor prezenta de către învăţătorii de la clasa pregatitoare portofolii şi lucrări ale copiilor realizate de la începutul anului şi  pâna acum; se va discuta despre eficienţa  cursului de formare din toamnă şi sprijinul acordat de platforma ICOS în pregatirea învăţătorilor pentru activitatea de la clasă; se vor face propuneri pentru îmbunătăţire activităţii de  la clasa pregătitoare; precizari privind evaluarea cursului.
Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii la casa pregatitoare, pentru a fi prezentate la aceasta întâlnire, sunt aşteptate la adresa de email:  parpala55(a)yahoo.com

Comunitate de idei şi acţiuni

Se spune despre dascăli, pe drept cuvânt, că sunt „oameni de suflet“.
Ei modelează suflete, formează caractere, sunt artişti care interpretează zilnic roluri diverse: prinţi şi vrăjitoare, doctori şi oameni ai legii, părinţi, fraţi mai mari, personaje din toate sferele existenţiale.
Dincolo de „masca“ pe care o interpretează mai bine, sau mai puţin bine, rămân „oamenii de la catedră“, cu o imensă responsabilitate: soarta generaţiei de mâine.
Pentru acest rol i-a pregătit şcoala, dar adevărata pregătire nu poate fi desăvârşită  niciodată, acest domeniu fiind în continuă mişcare şi transformare, ca un organism viu.
Cu gândul la cei pe care îi păstoresc, dar şi la propria formare, învaţătorii bacăuani, reuniţi într-o asociaţie profesională, generic intitulată Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, şi-au făcut timp şi pentru o activitate de formare cuprinsă în proiectul „Modalităţi eficiente de organizare cu profesionalism a timpului liber“.
Realizată în parteneriat cu Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova, C.C.D. „Grigore Tabacaru“ Bacău şi I.S.J. Bacău, având sprijinul inspectorului de la învăţământul primar Isabela-Elena Adam, preşedintelui asociaţiei, dna prof.  Leonte Rodica şi a celorlalţi membri din conducerea asociaţiei, activitatea s-a dovedit a fi un succes real.
Fomatorii de marcă Zaharia Carmen şi Zaharia Ciprian, ne-au antrenat cu subtilă abilitate într-un curs interactiv, al cărui impact pozitiv nu a întârziat să se facă simţit. Util, necesar, dar şi relaxant, cursul derulat într-o atmosferă de poveste în Staţiunea Slănic-Moldova, a dovedit că teoria şi practica fac mereu casă bună, dacă există voinţă şi implicare.
Felicitări iniţiatorilor, organizatorilor şi nu în ultimul rând participanţilor, pentru calitatea şi eficienţa activităţilor. Aşteptăm cu interes şi alte proiecte de formare profesionala de această manieră!

prof. înv. primar Şişca Maria Laura,
Şcoala cu Clasele I-VIII „Liviu Rebreanu“ Comăneşti 

%d blogeri au apreciat: