www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive lunare: februarie 2010

AGIRo cere eliminarea discriminărilor

     Cititi la adresa de mai jos despre demersurile avute în vedere de AGIRo pentru perioada următoare pentru corectarea Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar:
http://www.aiarad.ro/forum/viewtopic.php?f=11&t=1066
     Doritorii pot să completeze cu datele personale tabelul ataşat acolo, deoarece facem o centralizare la nivelul ţării, în vederea demersurilor viitoare.
     Avem speranţa ca şi de data aceasta sindicatele vor sprijini aceste demersuri.
      Trimiteti acest mesaj şi altor colegi interesaţi.

      Preşedinte AGIRo, Viorel Dolha

Publicitate

Cu demisia pe masa ministrului

     Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – cu demisia din învăţământ pe masa ministrului

     AGIRo salută apariţia în decembrie 2009 a legii 387 care anulează discriminările de ani de zile care încadrau până acum doar ca institutori învăţătorii şi educatoarele cu studii superioare. Această lege pune în aplicare prevederi exprese ale Strategiei „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” elaborată de comisia prezidenţială al cărei vicepreşedinte a fost chiar Domnul Ministru Funeriu în ale cărui principii solide şi desăvârşit profesionalism avem mare încredere. Salutăm şi esenţa proiectului de Ordin de Ministru ,,privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar” care vine să pună în aplicare aminita lege.
     Cineva din MECTS are însă interesul de a şifona imaginea Domnului Ministru Funeriu. S-au introdus în proiectul de ordin nişte anexe gen ,,liste negre”, iar sintagma ,,liceu pedagogic sau şcoli echivalente,, consacrată de 20 de ani lipseşte din textul proiectului de ordin. Astfel, în mod arbitrar unii colegi care au fost pregătiţi ca învăţători sau educatoare în şcoli pedagogice care în timp au avut alt nume decât liceu pedagogic (institute pedagogice, şcoli normale etc) riscă să fie mai slab încadraţi datorită acestei ,,scăpări”. Angajaţi ai MECTS care doresc să îi facă deservicii ministrului, în dispreţ faţă de centralizatorul semnat în decembrie de Domnul Funeriu în care sunt cuprinse toate specializările care în România dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar, vin şi exclud unele specializări perpetuând unele discriminări demne de teatrul absurdului între cadrele didactice din ciclul primar şi preşcolar.
     În cazul în care ordinul de ministru va fi semnat în actuala formă, preşedintele AGIRo îşi va înainta demisia din funcţia de învăţător. Va rămâne preşedinte al asociaţiei (funcţie neretribuită) şi va continua să pledeze pentru eliminarea discriminărilor din sistem şi a umilinţelor pe care sunt pe cale să le sufere în continuare unii dascăli cât timp va avea girul celor 49 de asociaţii/sucursale judeţene/de sector.
     Preşedintele AGIRo speră că nu va fi nevoit ia această decizie extremă şi are ferma convingere că Domnul Ministru Funeriu va face cuvenitele modificări ale proiectului de ordin şi că nu îşi va lega numele de un document care să nu fie pe deplin drept, corect şi inatacabil.

Viorel Dolha
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Comunicat de presă

     La un început de februarie 1898 se scria în ,,Şcoala viitoare” : ,,Învăţătorii din România au ajuns la convingerea, că atât şcoala cât şi învăţătorul ei, nu se vor putea ridica, la nivelul instituţiilor de stat, altul la demnitatea ce i se cuvine, până nu-şi vor da mâna cu toţii, şi strâns uniţi, în jurul unuia şi aceluiaşi steag, să-şi spună cuvântul din urmă. Fiţi convinşi că, cu inima liniştită şi cu fruntea senină vom putea privi înaintea marelui tribunal public”.

 

     Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România va da în judecată directorii care nu vor salariza la nivel profesor S cadrele didactice abolvente de ciclul I Bologna în specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, precum şi absolvenţii de liceu pedagogic ori şcoli echivalente care au urmat şi învăţământ superior în oricare dintre specialităţile din cele 290 de pagini ale Anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/04.12.2009 care dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar. Acest centralizator din O.M din 14 12 2009 dă soluţia pentru interpretarea corectă a legii 387 publicată in Monitorul Oficial 898 din 22 decembrie 2009. Conform legislaţiei de ultimă oră apărute în M.O. din 22 decembrie 2009, institutori rămân doar absolvenţii unor specializări care nu se regăsesc în amintitul ordin al Domnului Ministru Funeriu.

     Încadrarea ca profesor S se face conform Legii nr. 330 a salarizării care spune la Art. 38. – „În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S)”.

     Îl vom informa pe Domnul Ministru că unii directori şi chiar unii funcţionari din minister încearcă premeditat să creeze nemulţumiri în rândurile cadrelor didactice prin nerespectarea unor texte de lege clare. Alţii aşteaptă spre nemulţumirea colegilor norme metodologice sau alte ordine de ministru pentru legi care nu au nevoie de asemenea norme. Alţii vehiculează texte depăşite ale legilor şi nu texte definitive apărute în monitor. Alţii vor să aplice grile despre care legea spune clar că nu se aplică din acest an (vezi Art 12 (3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.). Alţii nu au citit CAPITOLUL IV din legea 330 -Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii: (vezi Art. 31. – Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare.) şi nu vor să ţină cont de noua încadrare ca profesori instituită de legea 387 care trebuie salarizată la fel cum fusese salarizată în 2009 funcţia similară de profesor S.

     Facem apel la răbdare din partea colegilor şi îi rugăm ca abia când vor primi fluturaşul cu salariul pe ianuarie cu o eventuală încadrare care nu respectă cele de mai sus să ne scrie să începem demersurile necesare în justiţie sau să facem apel la eventuale forme de protest. Mizăm pe faptul că Domnul Ministru va preveni din faşă în următoarele zile asemenea discriminări în aplicarea legislaţiei parcă voit făcute de unii pentru a crea nemulţumiri faţă de Domnia Sa, faţă de executiv şi legiuitor.

Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

AGIRo – filiala din Republica Moldova

     Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România a vizitat în urma cu puţin timp Chişinăul la invitaţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din R. Moldova şi a colegilor de acolo, care au participat în acest an la al XXX-lea congres al AGIRo din Bucureşti. La acţiunea din Chişinău au participat şi Viceprim-ministrul Ion Negrei şi Ministrul Educaţiei Leonid Bujor.

     Viorel Dolha – preşedintele AGIRo, însoţit de colegii moldoveni Mariana Marin şi Valeriu Cavcaliuc, la invitaţia Viceprim-mistrului Ion Negrei, au avut o întâlnire de peste o oră cu acesta la sediul Guvernului Republicii Modova. S-a discutat cu entuziasm din partea tuturor despre înfiinţarea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – filiala Republica Moldova şi despre un viitor congres al AGIRo organizat la Chişinău. A surprins faptul ca înaltul demnitar moldovean era la curent în amănunt de activitatea AGIRo şi ştia „din scoarţă în scoarţă” publicaţiile AGIRo.

     Delegaţia din România (din care a mai făcut parte şi vicepreşedinta AGIRo –Victoriana Gălbenuş din Ialomiţa) a fost copleşită de căldura cu care a fost primită, de deschiderea uriaşă spre România a intelectualităţii moldovene şi de profesionalismul desăvârşit al celor aproape 200 de cadre didactice participante la acţiune. Concluzia a fost că mingea, în ceea ce priveşte o integrare articulată şi deplină între cele două maluri ale Prutului, este la Bucureşti.

     La Chişinău se realizează deja revista Învăţătorul Modern unde publică în egală măsură şi colegi din România şi din R. Moldova.

                

La Guvernul din Chisinău: Vicepremierul Ion Negrei, dna lector superior dr. Mariana Marin, Viorel Dolha (preşedinte AGIRo)

 La Guvernul din Chişinău: în centru dl Valeriu Cavcaliuc, filiala R. Moldova a AGIRo

 Chişinău: directoarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministrul Educaţiei, Vicepremierul Republicii Moldova, preşedintele AGIRo.

Oaspeţi AGIRo la sediul revistei Învăţătorul modern din Chişinău.

%d blogeri au apreciat: