www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive etichete: AGIRo

Comunicat de presă

        După trei zile de dezbateri, participanţii la CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului, acestea mentinând discriminarea care se face în prezent între membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale.  Consiliului Director al AGIRo are mandat imperativ din partea delegaţiilor judeţene să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

În perioada 27-30 august 2009, la amfiteatrul Complexului Studenţesc Leu din Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr. 1-3 s-a desfăşurat CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE – AL XXX-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA.

Au participat 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, institutori, profesori, inspectori şcolari pentru învăţământul primar, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector, ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din comunităţile româneşti din ţările vecine: Republica Moldova, Transnistria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Macedonia; reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din România, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Congresul s-a bucurat de sprijinul substanţial al Doamnei Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu şi al Domnului Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac.

Au onorat cu prezenţa, au pledat pentru pachetele legislative supuse dezbaterilor publice şi au răspuns cu multă solicitudine întrebărilor cadrelor didactice înalte oficialităţi ale statului şi personalităţi publice: Traian Băsescu, Preşedintele României; Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Adriana Pană, Secretar de Stat; Oana Badea, Secretar de Stat; Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea, Senator; Titus Corlăţeanu, Senator; Mihail Matekovits, Director M.E.C.I.

După trei zile de dezbateri, participanţii la congres constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului. Cunoscând faptul că aceste proiecte legislative sunt încă în lucru, semnatarii prezentei rezoluţii dau mandat imperativ Consiliului Director al AGIRo să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

Pentru o dreaptă încadrare, eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale propunem următoarele amendamente:

1. Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice:
a) Învăţători şi educatori să fie încadraţi absolvenţii cu studii medii (liceul pedagogic ori o şcoală medie echivalentă).

b) Profesori cu studii superioare de scurtă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
–  colegiu universitar pedagogic;
–  studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I (Bologna);
–  liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată.

c) Profesori cu studii superioare de lungă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
– studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul II (Bologna, masterat);
– liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I;
– liceu pedagogic ori colegiul pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată.

2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia Romaniei, „patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale” .

3. În învăţământul şcolar şi preşcolar să se stabilească încadrarea pe post, în conformitate cu schema orară a clasei, dar nu mai mult de 18 ore de predare-învăţare-evaluare pe saptămână, adică nu mai mult decât profesorii.

Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile profesionale ale personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea elevilor. Pentru creşterea calităţii procesului educativ, cadrele didactice care lucrează în învăţământul primar şi preşcolar s-au angajat în formarea profesională prin absolvirea de studii superioare. Încadrarea şi salarizarea personalului didactic sunt încă discriminatorii pentru învăţători şi educatoare, a căror activitate nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere ştiinţific şi metodic decât a celorlalte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.   

Învăţătorii şi educatorii români sunt cei care, datorită implicării lor în comunitate, au devenit cel mai dinamic segment al corpului profesoral reuşind să creeze o resursă valoroasă în sistemul de învăţământ prin pregatirea lor la nivel academic, în diverse domenii de licenţă,  pe care sistemul riscă să o piardă dacă nu ştie să o aprecieze în mod corect.

Textul rezoluţiei va fi înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, Guvernului României şi presei.

Biroul de presa,
www.invatatori.ro

Imnul Învăţătorilor

Congresul Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare (aceasta este denumirea oficială), al XXX-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (denumire istorică, dacă vreţi) se va desfăşura în Complexul Leu din Bucureşti şi va începe astăzi în jurul orei 10.00.

Acest evenient jubiliar şi de mare amploare va începe cu imnul României, urmat de imnul învăţătorilor, în interpretarea grupului vocal „Dascălii Gălşeni” şi a celor peste 900 de participanţi.

Îl puteţi downloada şi asculta în premieră de aici:

Imnul Învăţătorilor – pozitiv

Imnul Învăţătorilor – negativ muzical

Coperta imnul invatatorilor

Articole în publicaţiile AGIRo

ANUNŢ PENTRU CEI CARE AU TRIMIS ARTICOLE PENTRU „PORTRETE DE DASCĂLI” SAU PENTRU REVISTELE „AGIRo” ŞI „ŞCOALA VREMII” SAU PENTRU CEI CARE VOR SĂ TRIMITĂ NOI ARTICOLE PENTRU URMĂTORUL VOLUM „PORTRETE DE DASCĂLI” SAU REVISTELE „AGIRo” ŞI ÎNVĂŢĂTORI.RO

Toate articolele trimise spre tipărire către AGIRo sunt la tipar (unele în revista „AGIRo” nr. 2, altele în Buletinul Congresului 2009, altele în volumul „Portrete de dascăli”).

Pentru apariţia în aceste publicaţii nu am perceput nicio taxă.  Citește mai mult din acest articol

Proiect AGIRo demarat la Constanţa

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România demarează un proiect denumit CLUB ICE, care are ca scop dezvoltarea apetitului şcolarilor pentru lectură.
ICE = Inovaţie, Creativitate în Educaţie,
ICE = Implicare, Comunicare, Evoluţie,
ICE = Intuiţie, Cunoaştere, Emoţie,
toate legate de acea relaţie specială care se crează între cel care citeşte şi cel căruia i se citeşte, între cei doi şi personajele din carte. Proiectul presupune ca învăţătorii să identifice librării unde, printre cărţi, să le citească celor mici o poveste aşa cum numai ei ştiu să o facă. „Este un dar pentru viitor, este o atitudine care presupune a-ţi manifesta dragostea pentru carte şi pentru copil“, a declarat Adina Tulbure, iniţiatoarea proiectului.

Primul Club ICE – la Constanta, în fiecare zi lucrătoare de la ora 16 la 17, Librăria Predania (Bd. Tomis, nr. 8 – mai jos de hotel BTT, către Piaţa Ovidiu), se citeşte câte o poveste, se pune în scenă, orice copil este binevenit alături de părinţi, de bunici sau de prietenii apropiaţi. Voluntari : Adina Tulbure, Alina Nedelcu, Gabriela Florea.

%d blogeri au apreciat: