www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r mesaje

Urare de sărbători

Felicitare

Mesaje către Congresul AGIRo

***

***

Dragi colegi,

Salut  prezenţa tuturor la cea de-a XXXV-a ediţie a Congresului Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo), Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Române de peste Hotare. Un eveniment deosebit, care a intrat deja în tradiţia învăţământului românesc. Ştim cu toţii cât de importantă este meseria pe care o avem, cea de dascăli. Uneori suntem blamaţi, alteori lăudaţi, deopotrivă respectaţi sau insultaţi. Cu toate acestea, avem curajul să mergem mai departe, să pregătim generaţii de elevi care devin la rândul lor oameni importanţi ai societăţii noastre. Sunt sigur că uneori aţi dorit să abandonaţi cariera pe care aţi început-o. Însă dragostea pentru ceea ce faceţi este mai mare decât neajunsurile sistemului din învăţământ. Sunt convins că un simplu mulţumesc, bucuria din ochii elevilor în momentul în care au reuşit în viaţă vă ajung la suflet şi vă dau curaj să continuaţi, să vă pregătiţi zi de zi, să vă doriţi să fiţi cei mai buni. Vă felicit pentru tot ceea ce faceţi şi vă doresc sănătate şi mult succes în continuare.

Cu respect,
Senator Liviu Marian Pop

***

Mesaj către al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare (Slatina, Olt, 21-23 august 2013)

Învăţătorul este în educaţie ceea ce soldatul este în armată, celula de bază. El lucrează cu un material uman foarte fragil, iar acţiunea sa asupra unor fiinţe aflate la o vârstă cu impact major asupra existenţei lor este decisivă pentru evoluţia lor ulterioară. Îşi dau seama factorii de putere, îşi dă seama societatea cu ce gravă răspundere este încărcată munca învăţătorului? Acţiunile sale benefice modelează caractere, după cum greşelile sale pot avea asupra copilului efecte negative ireversibile… A crea învăţătorului cele mai bune condiţii de muncă şi de viaţă este o datorie morală a întregii societăţi, după cum şi învăţătorul are datoria de a fi conştient de importanţa misiunii sale.
Mă simt deosebit de onorat de invitaţia de a mă adresa acestui Congres, în dimineaţa zilei de 22 august 2013.

Academician Solomon Marcus

Sărbători de iarnă fericite!

Sarbatori AGIRo

Centenarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ

DRAGI COLEGI NEMŢENI,

„Ca să fim noi oameni, au fost alţi oameni, şi ca să fie alţi oameni, suntem noi oameni.“ spunea Nicolae Iorga. Cu gândul la aceste cuvinte vă scriu la centenarul înfiinţării asociaţiei dumneavoastră şi vă transmit felicitări şi urări de bine tuturor profesorilor, educatoarelor şi învăţătorilor din Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ.

Înaintaşii dumneavoastră v-au lăsat un patrimoniu de neimaginat şi, între ei, întâiul, a fost Leon Mrejeriu. Fără dumneavoastră, cei din actuala Asociaţie a Învăţătorilor din judeţul Neamţ, glasul său nu poate striga către dascălii de astăzi: „Noi nu am fost nici primii şi nici ultimii, dar v-am deschis drumuri pe care, cu vrednicie, trebuie să păşiţi. Faceţi-vă datoria în faţa viitorului: trudiţi, fiţi uniţi, fiţi puternici şi plini de convingere faţă de menirea socială pe care Dumnezeu v-a dat-o, spre neuitare şi veşnică propăşire a neamului românesc ! Iar noi, de acolo de unde am fost chemaţi să facem o nouă asociere, vă vom privi cu bucurie vredniciile şi vă vom binecuvânta pe cei care meritaţi!“

La congresul din Arad din 2006 eraţi cea mai veche asociaţiei a învăţătorilor reactivată după 1990 şi aţi dat un exemplu întregii ţări. Nu aţi uitat cuvintele lui Mrejeriu.
În ţară am început de câţiva ani să căutăm rădăcinile mişcării învăţătoreşti şi să păşim pe urmele înaintaşilor. Ceea ce am descoperit ne copleşeşte. Slujitorii şcolii aveau cea mai onorabilă, bogată şi organizată asociaţie profesională din România. O armată de dascăli funcţiona ca o reţea solidară cu gândul la dezvoltarea profesională a membrilor şi la binele neamului. În fiecare oraş aveau casa învăţătorului, bancă proprie, casă de ajutor, revistă, case de odihnă. Când preşedintele AGIRo intra în audienţă la ministru, deseori acesta întreba „Ce mai face armata învăţătorilor?”

AGIRo a organizat după reactivare 5 Congrese Naţionale (XXVIII-XXXI) la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului şi Universitatea Politehnica), Constanţa şi Slobozia. La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1300. Au mai participat la congresele AGIRo Preşedintele Românie, Ministrului Educaţiei din România şi R.Moldova, Preşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat nume de prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei. Din octombrie 2010 s-a înregistrat la Ministerul Justiţiei din Chişinău Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România –filiala R. Moldova.

Cu o parte dintre Dumneavoastră ne-am văzut deja în repetate rânduri. La Piatra sunt de-al casei de câţiva ani şi vă mulţumesc pentru ospitalitate. Ne-am mai întâlnit la Arad, la Bucureşti, la Alexandria, la Roşiori, la Bacău, la Constanţa, la Chişinău şi la Slobozia. Domnul Gheorghe Amaicei face parte din Consiliul Director al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi are grijă să ne reamintească mereu să ţinem drumul drept. Neamţul a fost şi este un model de activitate asociativă învăţătorească.

În mesajul Tronului către un congres AGIRo interbelic Regele spunea „Dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt, aş fi fost învăţător“. La congresul învăţătoresc din 1923 ţinut la Arad se spunea că învăţătorii sunt cei „bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie“. Nu suntem altfel nici azi. Aşa au fost învăţătorii dintotdeauna, iar regii vor visa mereu să fie învăţători…

Vă doresc spor în toate şi multe împliniri.
Cu multă preţuire,
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România,
Viorel Dolha

Ziua în care şi regii visează să fie învăţători

Ortodocşii români sărbătoresc în fiecare an la 30 iunie „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli“. De când au apărut primele şcoli în spaţiul românesc învăţătorii şi mai apoi toate cadrele didactice care învaţă copiii au sărbătorit în 30 iunie Ziua Învăţătorului.

30 iunie a fost aleasă şi ca dată de „naştere“ a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România fiindcă în chiar 30 iunie 1927 Tribunalul Ilfov a autentificat statutul acestei asociaţii prin care se oficializa şi finaliza atunci manifestarea solidarităţii între cadrele didactice la nivelul României Mari – corolar al tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 în diferitele provincii în care exista şcoală românească. Mai mult, sediul din perioada interbelică a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România a fost în Bucureşti pe chiar strada Sfinţii Apostoli la nr 14.

Profesorii, educatoarele şi învăţătorii din România s-au simţit onoraţi să fie serbaţi şi felicitaţi de ziua apostolilor în fiecare an. Şi an de an, de chiar ziua apostolilor, li se aduce aminte că au cea mai nobilă misiune pentru care merită făcute orice sacrificii asumându-şi apostolatul. În 1923, la un congres al lor ţinut în Arad, învăţătorii au fost numiţi „cei bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi iubiri de moşie“.

Nu cunoaştem altă sărbătoare care să fi dănuit la români în calendare atât timp. Ziua Învăţătorului a fost atât de împământenită încât şi regimul comunist a păstrat-o la 30 iunie trecând însă sub tăcere că în aceeaşi zi Biserica Ortodoxă Română are în calendar „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli“, iar Biserica Română Unită cu Roma are în calendar „Adunarea celor 12 Sfinţi Apostoli“.

Viorel Dolha

%d blogeri au apreciat: