www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive zilnice: 05.09.2010

Comunicat de presă al Ministrului Educaţiei din Republica Moldova

Alocuţiunea domnului Leonid Bujor, ministrul educaţiei,
la cel de-al XXXI-lea Congres al cadrelor didactice din România

Stimaţi colegi,

Vin cu convingerea că cei care au menirea să semene lumină şi înţelepciune, pedagogii, dintotdeauna au ştiut tainele comuniunii spirituale. Dovadă este şi această întrunire cu semnificaţii deosebite, acest eveniment de valoare, care marchează a XXXI-a ediţie a Congresului cadrelor didactice române şi al cadrelor didactice române de peste hotare.

Împărtăşind aceleaşi aspiraţii de integrare europeană, mergînd pe aceeaşi cale a modernizării continue, ajustării tuturor proceselor (sociale, economice, politice) la imperativele europene şi mondiale, Republica Moldova se aliniază la cele mai progresive practici, care să-i asigure ascensiunea şi realizarea obiectivului major de a se integra în familia comunităţii europene.

În contextul schimbărilor social-politice benefice, s-a reuşit revitalizarea unor valori, inhibate în 8 ani de guvernare comunistă, marcată de capricii politice şi fobii naţionale.

Odată cu instaurarea unei noi guvernări, democratice, doar în cîteva luni am reuşit să readucem învăţămîntul din Republica Moldova pe făgaşul dezvoltării fireşti pentru contemporaneitate. Astfel, am elaborat un nou proiect de Concepţie, modernă, de dezvoltare a învăţămîntului din Republica Moldova, pe ultima sută de metri este elaborarea unei noi Strategii de modernizare a sistemului educaţiei şi, nu în ultimul rînd, am reuşit să elaborăm un nou proiect al Codului educaţiei, care a fost deja supus unui larg proces de dezbateri publice şi, în cel mai apropiat timp, urmează să-l prezentăm pentru examinare şi adoptare în Guvern şi Parlament.

Am readus în cîmpul atenţiei opiniei publice astfel de probleme ca predarea istoriei, insistînd asupra studierii adevărului istoric, formării conştiinţei naţionale şi identităţii naţional-civice, în contextul valorilor civilizaţiei europene şi universale.

Am avut şi avem dezbateri aprinse în problema predării religiei în şcoală, rămînînd însă pe poziţiile respectării dreptului constituţional inalienabil al cetăţeanului de a-şi păstra identitatea etnică şi religioasă la care aparţine. Astfel, prin hotărîre de Guvern, s-a stabilit că, începînd cu anul de studii 2010-2011, în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar şi gimnazial se include disciplina Religia, care va fi predată opţional, în baza cererii părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai elevilor.

În general, curricula şcolară, la toate disciplinele, a fost supusă unui amplu proces de modernizare, în care a fost antrenat un număr impunător de cadre didactice şcolare şi universitare. Curriculum-ul modernizat a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi de la 1 septembrie anul curent este pus în aplicare.

În învăţămîntul superior rămînem fideli principiilor procesului de la Bologna, operînd modificările şi completările de rigoare în Legea învăţămîntului şi alte acte normative din domeniu, promovînd această poziţie şi în noul Cod al educaţiei.

Actualmente, în Republica Moldova, la cel mai înalt nivel, se lucrează asupra unei Strategii de descentralizare în toate domeniile. Sîntem şi noi în căutarea unor soluţii pentru asigurarea unei administrări eficiente a sistemului educaţiei şi sporirea autonomiei instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile:

  • la nivel legislativ – prin identificarea a noi abordări în proiectul Codului educaţiei;
  • la nivel normativ – prin pilotarea unei noi formule de finanţare a instituţiilor de învăţămînt general şi lărgirea autonomiei instituţionale;
  • la nivel administrativ – prin definirea locului şi rolului în învăţămînt al autorităţilor administrative de toate nivelurile (central, local de nivelul II şi de nivelul I).

Sînt preocupări cotidiene, dar şi de perspectivă. Important, însă, este să fim conştienţi de ce avem nevoie de toate acestea. Să nu uităm că în centrul acestui univers se află cetăţeanul – copil, elev, student, adult – cetăţeanul beneficiar de valori, pe care trebuie să le producă şcoala – familie prietenoasă, bazată pe încredere, respect pentru diferenţe, căldură şi grijă, colegialitate, cooperare, asumarea riscurilor, învăţare continuă, parteneriat etc.

Aceste valori nu au hotare. Împreună, legaţi prin limbă, istorie şi tradiţie, am putea mai uşor să ne realizăm aspiraţiile.

După o perioadă destul de îndelungată, revenim la o relaţie normală între statele noastre. În domeniul educaţiei, relevantă este semnarea Protocolului de colaborare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România pentru anul de studii 2010-2011 şi a Protocolului de amendare al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România. Citește mai mult din acest articol

%d blogeri au apreciat: