www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhive lunare: septembrie 2010

AGIRo toolbar – noi instrumente

Prin AGIRo toolbar 2.3 oferim noi instrumente şi facilităţi:

1. Un radio cu 15 posturi din România şi Moldova. Acesta poate fi ascultat în timp ce lucraţi la calculator.

2. Link-uri către 7 posturi TV din România şi Moldova, care transmit online.

3. Link către scanare antivirus cu Bitdefender.

4. Link-uri către principalele site-uri care oferă gratuit suportul tehnic pentru crearea de pagini web (site-uri, bloguri, forumuri) personale, ale claselor, şcolilor sau asociaţiilor dumneavoastră.

Vă reamintim că AGIRo toolbar oferea deja link-urile către site-urile AGIRo, ale instituţiilor de stat din România şi Moldova, către ISJ-uri şi CCD-uri, către sindicate, precum şi instrumentul care vă înştiinţa de sosirea unui e-mail nou.

Aflaţi mai multe despre AGIRo toolbar 2.3 din documentul ataşat.

Instalaţi AGIRo toolbar 2.3 dând clic aici.

Publicitate

Cronica celui de-al XXXI-lea Congres AGIRo

Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul că la ele nu este refuzată prezenţa niciunui cadru didactic. Dacă în 2006 la Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost 1300, în 2009 la Bucureşti au fost 950, în 2010 între 27-31 august la Constanţa – Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori, universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării, 70 de cadre didactice române de peste hotare şi, în premieră la această ediţie, 300 de membri ai familiilor cadrelor didactice. Pentru şedinţa de deschidere nici nu s-a găsit sală care să-i încapă pe toţi.

Ca întotdeauna au fost lansate invitaţii preşedenţiei, primului-ministru, MECTS, tuturor parlamentarilor din comisiile pentru învăţământ, şefilor partidelor parlamentare, foştilor miniştri ai educaţiei în viaţă, tuturor liderilor sindicali, universităţilor şi autorităţilor locale din judeţul gazdă. La acest al XXXI-lea congres AGIRo organizat la Constanţa, după ce în urmă cu 100 de ani, în 1910, tot aici fusese un alt congres AGIRo, a participat şi o delegaţie oficială a Ministerului Educaţiei din R.Moldova, condusă de ministrul Leonid Bujor.

Specialişti de prestigiu în ştiinţele educaţiei, furnizori de formare profesională, soft educaţional şi carte şcolară au conferenţiat, au demarat proiecte, au încheiat parteneriate cu reprezentanţii celor 49 asociaţii/sucursale judeţene/de sector membre AGIRo. Nume ca INTUITEXT, SIVECO, Centrul Educaţia 2000+, IRSCA EDUCATION şi edituri de prestigiu au fost alături de participanţi.

O mai mare funcţionalitate a departamentelor şi structurilor AGIRo a fost principalul scop al congresului. Pentru omogenizarea acestor grupuri de lucru şi de iniţiativă durata congresului a fost de 5 zile.

Cârcotaşilor care întreabă ce rezultate concrete s-au obţinut le spunem că dascălii nu producem fabrici şi uzine şi îi rugăm chiar pe dumnealor să scrie un eseu despre importanţa măcar a şederii împreună tâmplă fierbine lângă tâmplă a 950 de profesori timp de 5 zile la care se mai adaugă faptul că până în ultima zi luaseră cuvântul TOŢI cei au dorit şi că ministrul educaţiei i-a ascultat pe absolut toţi în plen sau informal în sala de mese şi le-a răspuns FIECĂRUIA. Vor fi rămas frustraţi câţiva demnitari locali că nu au vorbit în prima zi, că nu au vorbit atunci când rangul le-o cerea, ba chiar că nu li s-a dat microfonul înaintea lui Tudor Gheorghe. Prioritate au dascălii care au avut propuneri şi înalţii demnitari care le-ar putea rezolva.

,,DACĂ SOARTA NU M-AR FI PUS ACOLO UNDE SUNT, AŞ FI FOST ÎNVĂŢĂTOR“ (din mesajul tronului către un fost congres învăţătoresc)

Cei prezenţi în sala teatrului ,,Oleg Danovski“ din Constanţa au votat în unanimitate acordarea tilului de membru de onoare al AGIRo pentru Domnul Ministru al Educaţiei Leonid Bujor din Chişinău şi pentru demnitarii români care onorează şi sprijină pentru a treia oară congresul AGIRo (Ecaterina Andronescu şi Eugen Tomac).

Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a spus în cuvântul său că se consideră ca slujitor al şcolii membru de drept AGIRo şi nu neapărat unul de onoare. Adăugăm că la precedentele două congrese ne-a sprijinit cu generozitate în organizare şi că în 2009 în chiar zilele congresului a făcut schimbări în textul proiectului legii educaţiei postat pe site-ul ministerului la propunerea AGIRo. După unii această atitudine apaţine trecutului şi ar fi nevoie de ,,pasul înainte“. După cei prezenţi Dumneaei a meritat aplauze şi preţuire.

Domnul Secretar de Stat Eugen Tomac este cel care fiind în fruntea Departamnentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni nu a lipsit de la niciunul dintre congrese şi ne-a acordat un sprijin consistent care a făcut să poată fi împreună cu noi 70 de colegi români de peste hotare care apără frontierele limbii române.

Ar fi corespuns criteriului a trei prezenţe la congresul AGIRo şi Doamna Secretar de Stat Oana Badea care confirmase că va onora şi această invitaţie. Preşedintele AGIRo îi pregătise această diplomă cu toate că în urmă cu 4 luni îl scosese afară din birou fiindcă timp de 3 minute o exasperase cu pledoaria pentru repararea discriminărilor la încadrare. Dumneaei spusese că ştie de aceste crase discriminări dar că are acum alte priorităţi.

Diploma ,,Radio Erevan“ a reuşit datorită consilierilor săi să o ia Domnul Mihail Hărdău – preşedinte al comisiei senatoriale pentru învăţământ. Uitând că Dumnealui a dictat textul legii 387 neţinând cont de propunerile AGIRo, acuză în mesajul său că preşedintele AGIRo nu protestează îndeajuns împotriva nedreptăţilor legii 387 fiindcă s-ar fi văzut cu ,,sacii în căruţă“. Realitatea este că preşedintele AGIRo nu este ,,cu sacii în căruţă“, ci este în situaţia exact contrară de institutor conform aberantei 387 şi a OM 3235 şi că a protestat în toată presa, la toate întâlnirile, că a făcut şi plângere prealabilă. De la Caragiale încoace nu s-a mai pomenit o asemenea scrisoare. Preşedintele AGIRo ar fi făcut-o pierdută dacă ar fi fost sunat măcar de o secretară a Domului Hărdău. Dar aşa stă treaba cu ,,pasul înainte“ în clamata relaţie cu asociaţiile profesionale şi cu ,,recredibilizarea“ instituţiilor şi demnitarilor care uită că ei fac legile şi pe cele bune şi pe cele strâmbe şi că tot ei le pot îndrepta. Citește mai mult din acest articol

Comunicat de presă al Ministrului Educaţiei din Republica Moldova

Alocuţiunea domnului Leonid Bujor, ministrul educaţiei,
la cel de-al XXXI-lea Congres al cadrelor didactice din România

Stimaţi colegi,

Vin cu convingerea că cei care au menirea să semene lumină şi înţelepciune, pedagogii, dintotdeauna au ştiut tainele comuniunii spirituale. Dovadă este şi această întrunire cu semnificaţii deosebite, acest eveniment de valoare, care marchează a XXXI-a ediţie a Congresului cadrelor didactice române şi al cadrelor didactice române de peste hotare.

Împărtăşind aceleaşi aspiraţii de integrare europeană, mergînd pe aceeaşi cale a modernizării continue, ajustării tuturor proceselor (sociale, economice, politice) la imperativele europene şi mondiale, Republica Moldova se aliniază la cele mai progresive practici, care să-i asigure ascensiunea şi realizarea obiectivului major de a se integra în familia comunităţii europene.

În contextul schimbărilor social-politice benefice, s-a reuşit revitalizarea unor valori, inhibate în 8 ani de guvernare comunistă, marcată de capricii politice şi fobii naţionale.

Odată cu instaurarea unei noi guvernări, democratice, doar în cîteva luni am reuşit să readucem învăţămîntul din Republica Moldova pe făgaşul dezvoltării fireşti pentru contemporaneitate. Astfel, am elaborat un nou proiect de Concepţie, modernă, de dezvoltare a învăţămîntului din Republica Moldova, pe ultima sută de metri este elaborarea unei noi Strategii de modernizare a sistemului educaţiei şi, nu în ultimul rînd, am reuşit să elaborăm un nou proiect al Codului educaţiei, care a fost deja supus unui larg proces de dezbateri publice şi, în cel mai apropiat timp, urmează să-l prezentăm pentru examinare şi adoptare în Guvern şi Parlament.

Am readus în cîmpul atenţiei opiniei publice astfel de probleme ca predarea istoriei, insistînd asupra studierii adevărului istoric, formării conştiinţei naţionale şi identităţii naţional-civice, în contextul valorilor civilizaţiei europene şi universale.

Am avut şi avem dezbateri aprinse în problema predării religiei în şcoală, rămînînd însă pe poziţiile respectării dreptului constituţional inalienabil al cetăţeanului de a-şi păstra identitatea etnică şi religioasă la care aparţine. Astfel, prin hotărîre de Guvern, s-a stabilit că, începînd cu anul de studii 2010-2011, în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar şi gimnazial se include disciplina Religia, care va fi predată opţional, în baza cererii părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai elevilor.

În general, curricula şcolară, la toate disciplinele, a fost supusă unui amplu proces de modernizare, în care a fost antrenat un număr impunător de cadre didactice şcolare şi universitare. Curriculum-ul modernizat a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi de la 1 septembrie anul curent este pus în aplicare.

În învăţămîntul superior rămînem fideli principiilor procesului de la Bologna, operînd modificările şi completările de rigoare în Legea învăţămîntului şi alte acte normative din domeniu, promovînd această poziţie şi în noul Cod al educaţiei.

Actualmente, în Republica Moldova, la cel mai înalt nivel, se lucrează asupra unei Strategii de descentralizare în toate domeniile. Sîntem şi noi în căutarea unor soluţii pentru asigurarea unei administrări eficiente a sistemului educaţiei şi sporirea autonomiei instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile:

  • la nivel legislativ – prin identificarea a noi abordări în proiectul Codului educaţiei;
  • la nivel normativ – prin pilotarea unei noi formule de finanţare a instituţiilor de învăţămînt general şi lărgirea autonomiei instituţionale;
  • la nivel administrativ – prin definirea locului şi rolului în învăţămînt al autorităţilor administrative de toate nivelurile (central, local de nivelul II şi de nivelul I).

Sînt preocupări cotidiene, dar şi de perspectivă. Important, însă, este să fim conştienţi de ce avem nevoie de toate acestea. Să nu uităm că în centrul acestui univers se află cetăţeanul – copil, elev, student, adult – cetăţeanul beneficiar de valori, pe care trebuie să le producă şcoala – familie prietenoasă, bazată pe încredere, respect pentru diferenţe, căldură şi grijă, colegialitate, cooperare, asumarea riscurilor, învăţare continuă, parteneriat etc.

Aceste valori nu au hotare. Împreună, legaţi prin limbă, istorie şi tradiţie, am putea mai uşor să ne realizăm aspiraţiile.

După o perioadă destul de îndelungată, revenim la o relaţie normală între statele noastre. În domeniul educaţiei, relevantă este semnarea Protocolului de colaborare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România pentru anul de studii 2010-2011 şi a Protocolului de amendare al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România. Citește mai mult din acest articol

%d blogeri au apreciat: